w

TUZ TUW nie prowadziło sprzedaży ubezpieczeń z dopłatą…

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na pismo dot. problemu z ubezpieczeniami i prośby o spotkanie:

„TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w okresie I-III 2021 r. nie prowadziło sprzedaży ubezpieczeń rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa…”

Towarzystwo podejmuje szereg działań, aby w przyszłości zapewnić podmiotom poszukującym ochrony ubezpieczeniowej nie tylko najlepszy zakres ochrony w ramach wszelkich ubezpieczeń rolnych, tak obowiązkowych jak i dobrowolnych, ale także standard w zakresie obsługi w ramach całej sieci dystrybucji ubezpieczeń TUZ TUW ….

Jednak nie o to pytał ZSRP.

Dla przypomnienia:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z siedmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2021 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
  • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

źródło: facebook.com/Związek-Sadowników-Rzeczpospolitej-Polskiej

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ograniczenie liczebność niektórych mszyc, bez używania chemii w sadzie Pawła Kazany

Ceny truskawek w hurcie i sklepie – skąd różnice? Plantator: To, co dzieje się z cenami, jest chore