w ,

Trwają wypłaty pomocy dla sadowników, plantatorów truskawek

Trwają wypłaty pomocy dla sadowników, plantatorów truskawek lub krzewów owocowych, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu. Na razie przelewy otrzymują te osoby, które ubiegały się o rekompensaty w ramach pomocy publicznej. Jeśli ktoś starał się o dofinansowanie w formule pomocy de minimis w rolnictwie, musi zaczekać do 2024 r. na odnowieniu limitu.

Wsparcie dla plantatorów truskawek lub krzewów owocowych, którzy złożyli wnioski do 20 października

Właściciele plantacji truskawek lub krzewów owocowych, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw, mogli się ubiegać o wsparcie od 6 do 20 października 2023 r. Stawka pomocy wynosi 2,5 tys. zł/ha. Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło wówczas ponad 2,5 tys. wniosków. Wśród nich 1,9 tys. to wnioski obsługiwane w formule pomocy publicznej (straty powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej), a nieco ponad 600 w formule pomocy de minimis (straty poniżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej). 12 grudnia 2023 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę środków. Do tej pory do 1,55 tys. plantatorów trafiło 9,13 mln zł.

Więcej informacji o tej pomocy – otwórz

Pomoc dla sadowników, którzy złożyli wnioski do 20 października

Z kolei od 5 do 20 października 2023 r. prowadzony był nabór wniosków dla posiadaczy upraw drzew owocowych, które również w co najmniej 70 proc. uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia tych samych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Stawka pomocy wynosi 5 tys. zł/ha. Złożono blisko 8 tys. wniosków – blisko 7 tys. dotyczy pomocy publicznej, a ok. 1 tys. pomocy de minimis. 15 grudnia 2023 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę wsparcia. Do tej pory 5,66 tys. sadowników przekazano 67,2 mln zł.

Więcej informacji o tej pomocy – otwórz

Dofinansowanie dla sadowników i plantatorów truskawek lub krzewów owocowych, którzy złożyli wnioski do 30 października

Zarówno plantatorzy truskawek i krzewów owocowych, jak też sadownicy, którym przymrozki wiosenne, huragan lub grad wyrządziły straty w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., mogli składać wnioski w placówkach Agencji między 20 a 30 października 2023 r. Stawki pomocy wynoszą:

  1. 2500 zł/ha – owocujące drzewa owocowe, straty na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  2. 1250 zł/ha – owocujące drzewa owocowe, straty na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
  3. 1250 zł/ha – owocujące krzewy owocowe lub truskawki, straty na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  4. 625 zł/ha – owocujące krzewy owocowe lub truskawki, straty na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Zarejestrowano 7,4 tys. wniosków – w formule pomocy publicznej ponad 6,3 tys., a blisko 1,1 w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Wypłaty trwają od 14 grudnia 2023 r. – dotychczas 5,26 tys. ubiegającym się o to wsparcie przekazano ponad 33,5 mln zł.

Więcej informacji o tym wsparciu – otwórz

 

UDOSTĘPNIJ

Pomoc z KPOiZO. Limit dofinansowania wynosi 500 tys. zł.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2023 – płatności końcowe