w

Trwa dialog z przedstawicielami rolników

Dzisiejsze spotkanie jest najlepszą formą dialogu i to przy udziale mediów – podkreślił 6 lutego minister Czesław Siekierski po rozmowach z przedstawicielami rolników. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że rozmowy prowadzone są ze wszystkimi organizacjami rolników. – To była bardzo partnerska wymiana poglądów, w której wszyscy mogli zabierać głos i nie było żadnych ograniczeń – stwierdził minister Czesław Siekierski.

Sytuacja rolników jest bardzo trudna

Minister poinformował o problemach w sektorze rolnym, opłacalności i wysokich kosztach produkcji. Mówił o tym również podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Zwrócił przy tym uwagę, że rolnicy protestują, bo sytuacja jest bardzo trudna. Nie mają środków na zakup nawozów, nie mogą sprzedać zboża, którego ceny są bardzo niskie.

Kierownictwo ministerstwa spotkało się dziś z przedstawicielami organizacji i związków zawodowych rolników. W rozmowach z rolnikami uczestniczyli: minister Czesław Siekierski, sekretarz stanu Michał Kołodziejczak, sekretarz stanu Stefan Krajewski, sekretarz stanu Jacek Czerniak oraz podsekretarz stanu Adam Nowak i dyrektor generalny Bogusław Wijatyk.

W interesie konsumentów

Rolnicze protesty są także w interesie konsumentów, bo rolnicy jako grupa zawodowa chcą się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec nich – zwrócił uwagę minister Czesław Siekierski.

Rolnicy, jak każda grupa zawodowa mają prawo protestować. Ja mogę się tylko z tym pogodzić i prowadzić dialog, aby później realizować obowiązki ministerstwa, właściwie pewnej służby wobec rolników – podkreślił minister.

To protest przeciwko Brukseli, a nie polskiemu rządowi – podkreślali rolnicy.

Uczestniczący w rozmowach przedstawiciele związków i organizacji rolniczych byli zgodni z zakresie najważniejszych postulatów.

3 razy stop

Mówimy trzy razy stop: stop Zielonemu Ładowi, stop importowi produktów rolnych z Ukrainy, stop ograniczaniu hodowli w Polsce – jednoznacznie stwierdzili przedstawiciele rolników.

Opóźnienia w wypłatach dopłat

Minister Czesław Siekierski podkreślił, że opóźnienia w wypłatach dopłat bezpośrednich wynikają wprost z błędów i zaniedbań z przeszłości, a na ich naprawienie potrzeba miesięcy.

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreślił, że od marca rozpoczną się wypłaty dopłat dla 340 tys. rolników w ramach ekoschematów powierzchniowych, a dla 94 tysięcy rolników w ramach ekoschematów dotyczących produkcji zwierzęcej.

Kolejne rozmowy

Jutro odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami izb rolniczych – poinformował minister Czesław Siekierski.

Uczestnicy spotkania

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,
– Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona,
– Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,
– Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego i Stowarzyszenia „Oszukana Wieś”,
– Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
– Związku Młodzieży Wiejskiej,
– Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
– Federacji Gospodarki Żywnościowej,
– Krajowej Rady Izb Rolniczych,
– Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

  • źródło: gov.pl
UDOSTĘPNIJ

KRUS: Wymiar składki na ubezpieczenie od 1 kwietnia 2024 r.

Rolnicy myślą podobnie, niezależnie od politycznej opcji