w

Susza w uprawach owoców miękkich

IUNG-PIB – opublikował kolejny raport dotyczący suszy. Zgodnie z tym raportem deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenach Pojezierza Wielkopolskiego od -140 do -149 mm. Nieco mniejszy deficyt wody od -120 do -139 mm występował na Pojezierzach: Słowińskim, Pomorskim oraz Mazurskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz na Żuławach i Kujawach. Na dużym obszarze Polski północno-wschodniej oraz na Polesiu Lubelskim niedobory wody wynosiły od -100 do -119 mm. Natomiast na południowo-wschodnim obszarze kraju niedobory te były mniejsze od 0 do -100 mm.

Według danych IUNG susza rolnicza w II okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku wystąpiła w województwach: wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i mazowieckim.

Susza została odnotowana w uprawach owoców miękkich takich jak truskawki. Zanotowano ją w 21 gminach w Polsce, w Wielkopolsce w 12 gminach. Suszę także zaobserwowano w wyparach krzewów owocowych.

autor: M. Ceglarek

 na podstawie IMGW, IUNG-PIB Puławy

źródło: WIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny truskawek na rynkach hurtowych – 12 czerwca 2022r.

Krzysztof Czarnecki: Nigdy nie było gorzej i w ogrodnictwie i w sadownictwie.