w ,

Skupy i zakłady przetwórcze powinny przed dostawą informować o cenie za surowiec!

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie informowania przez punkty skupu i zakłady przetwórcze o cenach zakupu surowca owoców na co najmniej jeden dzień przed dostawą oraz w sprawie daty zawierania umów kontraktacyjnych.

Lubelska Izba Rolnicza zwraca się z apelem o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie regulacji, które zobligują podmioty skupujące owoce oraz zakłady przetwórcze do informowania na co najmniej dzień przed dostawą o cenie za skupowany surowiec, np. w formie SMS.

Kwestią zupełnie oczywistą jest, że plantator powinien wiedzieć w dniu zbioru za jaką cenę sprzedaje swój towar. W dużej mierze wiąże się to z określeniem stawki dla pracownika zbierającego, a w przypadku skrajnie niskich cen zdecydowaniem czy w ogóle przystępować do zbioru. Niestety w branży owoców częstą praktyką jest ustalanie ceny dopiero w momencie dotarcia zakupionego od rolników surowca do zakładu przetwórczego. Istnieją też duże rozbieżności w cenach danego towaru na skupach w bliskim obszarze co powoduje dysproporcje w zyskach za ten sam tonaż. Ustalanie ceny w dniu transakcji i później odbierane jest przez rolników jako zmowa cenowa. Szczególnie bulwersujące jest także praktykowanie mechanizmów opartych na wstawianiu płodów rolnych w tzw. komis, kiedy to faktyczna cena skupu jest znana po kilku dniach, co jednocześnie nie daje rolnikowi możliwości wycofania się z zawarcia niekorzystnej transakcji.

Ponadto Lubelska Izba Rolnicza wnioskuje, aby termin zawierania umów kontraktacyjnych na owoce i warzywa był określony na koniec I kwartału lub przed początkiem okresu wegetacyjnego. Uważamy, że umowa kontraktacyjna już w tym okresie powinna zawierać cenę minimalną uwzględniającą koszty produkcji oraz marżę producenta (rolnika). Określenie ceny sprzedaży w umowie kontraktacyjnej w w/w terminie pozwoli oszacować rolnikowi przyszłe przychody ze sprzedaży produktów rolnych co bezpośrednio wiązać się będzie z kondycją finansową gospodarstwa.

Wobec zbliżającego się sezonu zbioru LIR wnosi o przygotowanie systemowych rozwiązań i realną ochronę interesów producentów owoców. Wprowadzenie obowiązku publikowania ceny na dzień przed dostarczeniem surowca do skupu, o którą wnioskujemy pozwoli odpowiednio zarządzać nakładami i organizacją pracy w gospodarstwie.
UDOSTĘPNIJ

Ważne zabiegi w gruszach po kwitnieniu – komunikat sadowniczy | Agrosimex

Premiera – czarny ciągnik LOVOL M754 w edycji limitowanej!