w

Rząd do końca tego roku ma przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

foto: www.istockphoto.com

Rząd do końca tego roku ma przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych – wynika wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt opracowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wykazie napisano, że do zadań pełnomocnika miałoby należeć skoordynowanie działań na rzecz poprawy stabilności sytuacji cenowej na krajowych rynkach rolnych i współpraca z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy.

W uzasadnieniu czytamy, że proponuje się, aby zadania pełnomocnika obejmowały też analizę potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju przetwórstwarolno-spożywczego oraz możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych i finansowych.

Do pełnomocnika miałoby też należeć skoordynowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Sektora Rolno-Spożywczego i Obszarów Wiejskich, Krajowego Planu Strategicznego oraz programów polityki spójności.

Pełnomocnik miałby też zajmować się skoordynowaniem działań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Doprecyzowano, że chodzi o pozycję rolnika w łańcuchu dostaw, stosunki umowne między podmiotami łańcucha dostaw, przeciwdziałanie praktykom niekonkurencyjnym w łańcuchu dostaw, krótkie łańcuchy dostaw żywnościowych, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego, formy współpracy producentów rolnych, w tym spółdzielni rolniczych.

źródło: wnp.pl za PAP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

„Szanujemy, nie marnujemy!”: Grupa Eurocash prowadzi kampanię na rzecz niemarnowania żywności skierowaną do właścicieli sklepów detalicznych

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS