w ,

Ruszyły dopłaty bezpośrednie 2024 

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach tegorocznej kampanii. Do 5 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zarejestrowała już ponad 75 tys. wniosków.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dopłaty można składać wyłącznie online za pomocą aplikacji eWniosekPlus dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Rolnicy, którzy nie mają dostępu do komputera, mogą liczyć na pomoc techniczną ze strony pracowników ARiMR. Wszelkie wątpliwości można również konsultować pod numerem infolinii ARiMR lub z ekspertami z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Komu przysługują dopłaty?

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikom aktywnym zawodowo, prowadzącym działalność rolniczą i posiadającym grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chcą otrzymać dofinansowanie, musi być w ich posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie przysługuje również rolnikom, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów, ale spełniają warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które mieliby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Jakie są rodzaje płatności?

Katalog płatności dostępnych w tegorocznej kampanii jest niemal identyczny z tym z 2023 roku. Oprócz podstawowego wsparcia dochodów i płatności redystrybucyjnej, od ubiegłego roku rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu ekoschematów. W 2024 roku wprowadzono pewne zmiany w ekoschematach, m.in. dodatkowe warianty w przypadku dobrostanu zwierząt. Niezmiennie można się również starać o przejściowe wsparcie krajowe.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dopłaty wraz z załącznikami można składać do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1%. Z kolei na wprowadzanie korekt bez konsekwencji finansowych jest czas do 31 maja 2024 r.. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą także obniżane o 1% za każdy dzień zwłoki.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i ich modyfikowania, ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii przypada 9 czerwca 2024 r., ale ponieważ jest to niedziela, wnioski będzie można składać do 10 czerwca 2024 r.

Strona internetowa ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

UDOSTĘPNIJ

Kradzież busa, oprysków i narzędzi w gminie Biała Rawska! Pomóżmy w odnalezieniu złodziei!

Ceny jabłek na rynkach hurtowych na początku kwietnia 2024r.