w ,

Rolnicy objęci wsparciem w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy ws. maksymalnych cen energii. Autopoprawka rozszerza grupę uprawnionych do wsparcia o producentów rolnych, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami oraz o obiekty sportowe szkolące m.in. członków kadry narodowej.
Skierowany w piątek do Sejmu projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami.

Cena maksymalna

Chodzi o gospodarstwa domowe, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmioty użyteczności publicznej, jak m.in. placówki opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, domy pomocy społecznej, noclegownie, kościoły lub inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Mechanizm obejmie też jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in. dróg, wodociągów i kanalizacji, transportu zbiorowego i porządku publicznego.

Co zakłada autopoprawka?

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd przyjął autopoprawkę do projektu.

Autopoprawka przewiduje, że mechanizm ceny maksymalnej będzie stosowany także w rozliczeniach z producentami rolnymi, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Nowe przepisy mają objąć także obiekty sportowe przeznaczone m.in. do realizacji szkolenia członków kadry narodowej polskich związków sportowych, kadr wojewódzkich oraz osób niepełnosprawnych.

Rekompensaty dla sprzedawców energii

Zgodnie z projektem dla odbiorców użyteczności publicznej i firm będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie na poziomie 693 zł/MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia (2, 2,6 lub 3 MWh).

Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano łączny koszt rekompensat na 19,8 mld zł.

źródło: PAP/IAR, akg / radio kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa ws. bardzo niskich ceny jabłek przemysłowych

Nowe ceny nawozów od Agrochem Puławy