w

Pszczoły a zabiegi chemiczne w sadzie…

Pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają bardzo ważną rolę w produkcji rolniczej. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że okres zintensyfikowanej chemicznej ochrony roślin jest zbieżny z czasem największej aktywności tych owadów.  Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby takie zagrożenia ograniczyć do minimum.

Wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • – stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • – stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
  • – używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • – nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • – wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • – sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • – zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • – przestrzegać okresów prewencji;
  • – nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

zródło: PIORiN

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Kiedy zastosować Regalis Plus? Faza balona, kwitnienie czy po kwitnieniu?

Wypadek śmiertelny z udziałem ciągnika z opryskiwaczem.