w

Przypominamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Foto: ARiMR

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze, warto się o nie ubiegać.

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii.

Uzupełniająca płatność podstawowa przysługuje rolnikowi do powierzchni: 

 1. upraw niektórych rodzajów roślin,
 2. gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin

– do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

 1. zboża;
 2. rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
 3. rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
 4. rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
 5. rośliny strączkowe pastewne;
 6. len włóknisty i oleisty;
 7. konopie włókniste;
 8. rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie;
 9. rośliny motylkowate drobnonasienne;
 10. rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 11. trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 12. mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone;
 13. mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.

Warunki przyznawania UPP są identyczne jak w roku 2013, tzn. w ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, a to oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy, którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią do ARiMR.

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku – zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR – otwórz

źródło: ARiMR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Silny podmiot na rynku nie pozwoli na oferowanie 9 groszy za jabłka przemysłowe …

Nawadnianie w gospodarstwie – wnioski od 29 marca 2022r.