w , , ,

Problematyczny rok dla sadów ekologicznych – rozmowa z sadownikiem (VIDEO)

Gospodarstw ekologicznych w Polsce z roku na rok szybko przybywa, ale jak się okazuję również wielu rolników rezygnuje z tego typu uprawy.

Obecnie w Polsce mamy 20 tys. gospodarstw ekologicznych, natomiast gospodarstw konwencjonalnych  wdg. GUS jest milion, natomiast  wdg. nie oficjalnych danych 300tys.

Przejście z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne trwa około trzech lat i czasami okazuję się rezygnacją. Sadownicy otwarcie mówią, że profesjonalna ekologia w sadzie nie jest łatwa. 

W Polsce mamy zarejestrowanych i dopuszczonych tylko 265 substancji do stosowania w sadach ekologicznych a 837 jest zakazanych?

W sklepach i hurtowaniach ogrodniczych mamy łącznie obecnie około  2210 Środków Ochrony Roślin, w tym największy udział mają fungicydy i herbicydy – preparaty te są dozwolone tylko do  stosowania w gospodarstwach konwencjonalnych.

Rok 2020 jest rokiem specyficznym i jak się okazuję ciężkim dla gospodarstw ekologicznych, o czym opowie nam jeden z producentów owoców ekologicznych w powiecie Grójeckim:

UDOSTĘPNIJ

„Zależy nam, by obywatele Ukrainy chętnie przyjeżdżali do pracy” – Minister Rolnictwa

Od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.