w

Preferencyjne kredyty na skup owoców miękkich

Rolnictwo czeka na kolejną pomoc – preferencyjne kredyty na skup zbóż i owoców miękkich.

Kredyt może wynieść do 40 mln zł i będzie oprocentowany na 2 proc. w skali roku. Dokument trafił już do podpisu premiera – podaje bankier.pl

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na płynące z branży sygnały dotyczące zwiększonych zapasów mrożonych owoców miękkich w Polsce, co jest skutkiem wzmożonego importu tych produktów z Ukrainy. W 2022 r. import mrożonych malin z Ukrainy wzrósł o blisko 1/3 rok do roku i stanowił 77 proc. całkowitego wolumenu importu (tj. 22,2 tys. ton). Przywóz mrożonych porzeczek czarnych wyniósł 1,7 tys. ton (+148 proc. r/r), z czego 73 proc. (tj. 1,26 tys. ton) pochodziło z Ukrainy (wzrost importu z 22 ton w 2021 r. do 1,26 tys. ton w 2022 r.). Import ukraińskich truskawek mrożonych do Polski wzrósł o 23 proc. r/r.

Jak wskazano, nadmierna podaż na rynku mrożonych owoców miękkich negatywnie wpływa na sytuację rynkową już na początku nowego sezonu zbiorów. W związku z zapełnieniem magazynów owocami mrożonymi z Ukrainy podmioty skupujące mogą ograniczać skup owoców miękkich od polskich producentów i proponować ceny, które będą dla nich nieopłacalne. W rezultacie istnieje ryzyko, że rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedać swoich produktów. Skutkiem tego będzie spadek konkurencyjności krajowych owoców miękkich na rynku i zmniejszony popyt na polskie owoce, jak również znaczne obniżenie poziomu cen oferowanych producentom w bieżącym sezonie, które mogą nie pokrywać kosztów produkcji.

W projekcie rozporządzenia zakłada się, że pomoc będzie polegała na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na utrzymanie płynności finansowej, zaciągniętych do dnia 15 października 2023 r. Kredyt może wynosić do 40 mln zł, a jego oprocentowanie dla kredytobiorcy wyniesie 2 proc. w skali roku.

Pomoc będzie przysługiwała podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub skupu, lub mrożenia owoców miękkich,

jeżeli nabyli zboża od rolnika lub podmiotu skupowego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. i którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy – czytamy na bankier.pl

„Proponuje się, aby projektowana pomoc w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w wysokości ok. 370 mln zł w 2023 r. została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Do wyliczenia skutków budżetowych przyjęto, że akcja kredytowa wyniesie 10 mld zł i uwzględniono WIBOR 3M na poziomie 6,90” – napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przy zbiorze truskawek można zarobić od 3 do 8 tys. złotych miesięcznie ?

Nabór wniosków na Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 w obszarze D