w

Polskie służby zatrzymały 20 ton mrożonych malin z Ukrainy

20 ton mrożonych malin z Ukrainy zostało zatrzymanych na polskiej granicy z powodu zanieczyszczenia plastikiem. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na terenie Polski i UE tej partii mrożonych malin.

Owoce transportowane były w 800 workach papierowych. Zatrzymanie nastąpiło po stwierdzeniu niezgodności z normami w zakresie cech organoleptycznych, wyglądu i barwy – mrożone maliny zawierały plastik.

Decyzja o zakazie wjazdu na teren Polski i UE ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Stefan Krajewski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił, że żadne produkty niespełniające europejskich norm nie mają prawa przekroczyć granicy. Podkreślił również, że kontrole na granicy są zintensyfikowane i w kolejnych dniach można spodziewać się kolejnych zatrzymań.

UDOSTĘPNIJ

Tusk do rolników: wasze oczekiwania nie zostaną z dnia na dzień zrealizowane

Wznowienie protestu przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku