w

Polska liderem na rynku malin w Unii Europejskiej

Polska jest piątym producentem malin na świecie, po Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Serbii i Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. udział Polski w światowej produkcji malin wynosił 9%.

W Unii Europejskiej Polska jest liderem na rynku malin z 51% udziałem w produkcji (dane za 2020 r.). Liczącym się producentem jest również Hiszpania, z 22% udziałem w produkcji tych owoców, a kolejne miejsce zajmuje Portugalia z 12% udziałem.

Maliny to trzeci pod względem skali produkcji, po truskawkach i porzeczkach, gatunek owoców jagodowych uprawianych w Polsce, z 23% udziałem w zbiorach owoców jagodowych w 2020 r.

Areał uprawy malin w latach 2012–2020 podlegał niewielkim zmianom i kształtował się w przedziale 27–30 tys. ha. Według danych GUS zbiory malin w Polsce, w zależności od warunków pogodowych, wahały się od 76–78 tys. ton w nieurodzajnych latach 2015 i 2019, do 129 tys. ton w roku 2016. W 2020 r. zebrano 116 tys. ton malin.

Maliny należą do roślin dość trudnych w uprawie. Do uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów konieczne są duże nakłady inwestycyjne na budowę tuneli foliowych i nawodnienia oraz na nasadzenia odmian charakteryzujących się walorami smakowymi, wysoką plennością i odpornością na choroby. W latach 2012–2020 średnie plony tych owoców w Polsce kształtowały się w granicach 2,6–4,5 t/ha.

Regionalne zróżnicowanie produkcji malin

W Polsce najwięcej plantacji malin zlokalizowanych jest w województwie lubelskim. Zbiory w tym województwie w latach 2012–2019 stanowiły 71–85% krajowej produkcji malin. Mniejszy średni udział w krajowych zbiorach malin miały województwa: mazowieckie (3–11%), zachodniopomorskie (2–4%) i podkarpackie (2–3%).

Handel zagraniczny malinami

Znaczna część krajowych zbiorów malin jest przeznaczana na eksport. W latach 2012–2020 eksport malin świeżych stanowił od 7% do 23% zbiorów, a malin mrożonych od 41% do 73% zbiorów.

Ceny hurtowe malin

Ceny hurtowe malin w okresie 28–30 czerwca 2021 r. (według raportu ZSRIR MRiRW) kształtowały się w przedziale od 18 zł/kg do 40 zł/kg. Najniższe ceny pod koniec czerwca br. uzyskiwano na rynku hurtowym w Bydgoszczy (od 18 zł/kg do 20 zł/kg) i Rzeszowie (od 20 zł/kg do 25 zł/kg), natomiast najwyższe ceny w hurcie płacono w Lublinie (40 zł/kg) oraz Łodzi i Wrocławiu (od 32 zł/kg do 40 zł/kg).

źródło: KOWR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

To skupujący obniżyli cenę jabłka przemysłowego a nie przetwórnia…?

Polska znaczącym producentem borówki w Unii Europejskiej