w

Polska jednym z największych producentów jabłek na świecie

Polska w 2022 r. nadal była największym producentem jabłek w UE i jednym z największych producentów jabłek na świecie. Na rynkach zagranicznych z polskimi jabłkami konkurowali najwięksi eksporterzy, przede wszystkim producenci jabłek z Chin, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Jakość i różnorodność odmian polskich jabłek deserowych wpływa na rosnące zainteresowanie zagranicznych konsumentów. Odmiany uprawiane w Polsce charakteryzują się wysoką zdolnością przechowalniczą oraz mniejszą podatnością na choroby grzybowe, co pomaga w zachowaniu odpowiedniej jakości w obrocie handlowym.

Dodatnie saldo wymiany handlowej jabłkami w 2022 r. zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosło 1,3 mld zł (1,5 mld w 2021 r.). Saldo wymiany handlowej z UE, podobnie jak z innymi grupami krajów, nadal było dodatnie i wynosiło 619,0 mln zł (724,8 mln zł w 2021 r.).

Eksport jabłek był mniejszy o 16,2% od notowanego w 2021 r. i wyniósł 1,3 mld zł. Wywóz jabłek do krajów UE spadł o 15,2% i kształtował się na poziomie 624,6 mln zł. Nadal kraje UE były głównym odbiorcą jabłek z udziałem 49,5% w wartości, a największe wpływy osiągnięto z eksportu do: Rumunii (102,0 mln zł), Niemiec (87,5 mln zł), Szwecji (47,7 mln zł), Węgier (44,7 mln zł) i Czech (38,5 mln zł). Do państw z grupy Pozostałe w 2022 r. wywieziono jabłka o wartości 428,8 mln zł, tj. o 14,4% mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej jabłek kupiły z tej grupy krajów: Egipt (171,5 mln zł), Indie (50,5 mln zł), Wielka Brytania (44,2 mln zł) i Mongolia (26,3 mln zł). Eksport do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej był o 24,6% niższy niż w 2021 r. i wyniósł 194,1 mln złotych. Najwięcej jabłek sprzedano do Kazachstanu – za 89,4 mln zł. W obrocie z krajami EFTA eksport wzrósł o 25,5%, gdzie głównym odbiorcą jabłek była Norwegia, która kupiła jabłka za 14,4 mln złotych. Do Polski w 2022 r. przywieziono jabłka o wartości 6,7 mln złotych. Do głównych dostawców należały kraje UE (5,7 mln zł), w tym najwięcej importowano jabłek z Włoch (3,3 mln zł) i Niemiec (1,1 mln zł). Z krajów grupy Pozostałe przywieziono jabłka za 1,0 mln złotych.

źródło: GUS

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cały zysk ze sprzedaży owoców będzie trafiał do polskiego sadownika. Koniec z pośrednikami!

Cena koncentratu osiągnęła historyczny poziom