w ,

Plaga gryzoni

Gryzonie stają się coraz większym zagrożeniem dla upraw rolnych. Rolnicy zmagają się z plagą myszy i innych małych gryzoni, które czynią znaczne szkody w uprawach.

Samorząd rolniczy zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami. Wniosek został podyktowany otrzymanymi wielokrotnie skargami ze strony rolników, którzy zmagają się z plagą gryzoni na południu województwa opolskiego. KRIR we wniosku wskazała również konieczność ujęcia w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ryzyka zniszczenia plonów przez plagę gryzoni.

Resort poinformował, iż ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez gryzonie. Jednocześnie poinformowano, że kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Masowym pojawieniom się gryzoni sprzyjają m.in. uproszczenia w uprawie, pozostawianie na polach przez dłuższy czas słomy i ściernisk, niewykaszanie miedz i rowów oraz mała populacja ich naturalnych wrogów. Przy ustalaniu terminów zabiegów przeciwko gryzoniom ważna jest znajomość migracji sezonowych.

Ministerstwo przedstawiło sposoby zwalczania gryzoni na polach: metodę czynnych nor, metodę odłowu pułapkami. Na czym polegają ww. metody?

  • Metoda czynnych nor – na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m2 na których oblicza się wszystkie nory utworzone przez gryzonie. Nory te należy natychmiast zadeptywać, a po upływie 1-2 dni powtórnie policzyć nory otwarte. Liczbę obliczonych nor należy podzielić przez 3. W ten sposób otrzymujemy średnią liczbę nor na poletko. Przy liczbie nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są niezbędne. Metoda ta jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną.
  • Metoda odłowu pułapkami – przy zastosowaniu używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki rozkłada się w dowolnych miejscach, jednak zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Zalecana ilość – 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych. Pułapki najlepiej ustawiać przy wylotach nor.

Decyzje o wykonywaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Skutecznym środkiem do ograniczenia populacji gryzoni jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL. Jednak z tych środków należy korzystać bezpiecznie.

  • Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB – można go stosować poza okresem wegetacji (przedwiośnie, późna jesień i bezśnieżna zima).
  • Ratron GL – preparat może zostać zastosowany jeden raz w ciągu sezonu wegetacyjnego przeciwko gryzoniom nornikowatym. Środek jest toksyczny dla zwierząt. Należy stosować go, tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt. Nie należy rozsypywać środka na powierzchni gleby, ale umieszczać głęboko w norach (celem ochrony zwierząt niebędących celem działania środka).

Szczegółowe informacje dotyczące metod regulacji występowania gryzoni w uprawach rolniczych znajduję się w specjalnym serwisie internetowym „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” w zakładce Komunikaty pod adresem www.agrofagi.com.pl.

źródło: WIR / Magdalena Kołodziejek

Jak zwalczać gryzonie w sadzie humanitarnie lub używając rodentycydów?

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

  1. To samo mam u siebie i chyba na poddaszu zagościła jakaś rodzina kun. Na szczęście znajoma poleciła mi woreczki zapachowe kunagone i od tygodnia rodzinki tej nie widziałam i dobrze, bo już swoje szkody zrobiły. Teraz lepiej to zabezpiecze.

Czy opłaca się jechać z borówką na Bronisze? Ceny w grupach producenckich.

Borówka – najlepszy owoc świata 2020 wg. dietetyków