w ,

PIORIN – NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE DLA POLSKI

Odłowienie osobników dorosłych  Bactrocera dorsalis (Hendel) we Francji i Włoszech

Bactrocera dorsalis jest muchówką z rodziny nasionnicowatych (Diptera: Tephritidae), która  w krajach Unii Europejskiej podlega obowiązkowi zwalczania. Gatunek ten jest polifagiem, porażającym różne drzewa owocowe  i warzywa psiankowate.  Larwy szkodnika rozwijają się w miąższu owoców roślin żywicielskich doprowadzając do jego uszkodzenia, a w konsekwencji do szybkiego psucia się owoców. B.dorsalis występuje w strefie klimatu tropikalnego i subtropikalnego w Afryce, Azji i na wyspach Oceanii. W raporcie nt. nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski nr 9 podano informację nt. odłowienia dorosłych muchówek tego gatunku we Włoszech i Austrii z wykorzystaniem różnych typów pułapek. We Włoszech pierwsze odłowienie B. dorsalis miało miejsce w 2018 r. na południu kraju w regionie administracyjnym Kampania. Pułapki zostały zlokalizowane w pobliżu upraw drzew owocowych. We wrześniu 2019 r. odłowiono 1 samca, a w październiku 2019 r. kolejne 2 samce B. dorsalis, lecz w innych stanowiskach na obszarze miejskim. Uważa się, że szkodnik przeniknął wraz z porażonymi owocami i nie zadomowił się na terytorium Włoch. W lipcu 2019 r. odłowiono w odstępie tygodnia po jednym samcu B. dorsalis za pomocą pułapki wywieszonej w północnej Francji, w pobliżu Paryża, a w sierpniu 2019 r. odłowiono kolejnego samca tego gatunku w odległości 2 km od miejsca odłowienia pierwszych samców.

W wyniku lustracji roślin z gatunków żywicielskich B. dorsalis, przeprowadzonych w okolicy miejsc lokalizacji obu pułapek, nie wykazano oznak porażenia przez szkodnika. Jednocześnie wywieszono dodatkowe pułapki na tym  obszarze, zwiększając tym samym intensywność lustracji poszukiwawczych szkodnika.

W Polsce w przypadku przeniknięcia B. dorsalis na importowanych owocach istnieje prawdopodobieństwo rozwoju szkodnika na drzewach owocowych (jabłonie, grusze, śliwy, brzoskwinie), oraz na warzywach psiankowatych. Przezimowanie szkodnika w gruncie jest u nas mało prawdopodobne. W przypadku znalezienia odpowiedniego żywiciela w uprawach pod osłonami rozwój B. dorsalis prawdopodobnie mógłby odbywać się bez większych przeszkód.

Odłowienie Rhagoletis zoqui  Bush w Niemczech

We wrześniu 2019 r. w mieście Krefeld w Niemczech (kraj związkowy Północna Nadrenia-Westfalia) za pomocą żółtej pułapki lepowej znajdującej się w szkółce  drzew pestkowych z rodzaju Prunus, odłowiono muchówki nasionnicowate (Diptera: Tephritidae), które z zastosowaniem technik molekularnych zidentyfikowano do gatunku Rhagoletis zoqui. W krajach Unii Europejskiej gatunek ten nie podlega obowiązkowi zwalczania. Żywicielem muchówki są orzechy: Juglans mollisJuglans pyriformis i orzech włoski (Juglans regia). Jak dotąd szkodnik był stwierdzony tylko w Meksyku. Morfologicznie gatunek ten jest podobny do Rhagoletis completa, muchówki odnotowanej już w kilku krajach europejskich. Nie jest znane źródło pochodzenia muchówek odłowionych w Niemczech. Ocena Zagrożenia przez Agrofaga (PRA) w związku z wykryciem szkodnika w tym kraju (JKI, 2019) wskazała na możliwość zadomowienia się szkodnika w Niemczech i innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej o klimacie umiarkowanym. Zagrożenie fitosanitarne na orzechu włoskim określono jako niskie dla Niemiec i średnie dla innych Państw Członkowskich UE.

Literatura:

JKI, 2019,  Express-PRA zu Rhagoletis zoqui https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/Rhagoletis-zoqui_expressPRA.pdf

 Pierwsze wykrycie Neocosmospora falciformis (Carrión) L. Lombard et P.W. Crous na melonie w Hiszpanii

Podczas badań prowadzonych w latach 2018-2019 w Hiszpanii, w ramach projektu, którego celem jest poszukiwanie patogenów grzybowych roślin dyniowatych, w dwóch uprawach w prowincjach Alicante i Valencia stwierdzono obecność roślin melona (Cucumis melo) z objawami chorobowymi. Objawy  to żółknięcie liści, zgnilizna naczyniowa szyi korzeniowej i podstawy łodygi. W niektórych przypadkach dochodziło do obumierania roślin. Nasilenie występowania roślin z objawami chorobowymi w obu stanowiskach było niewielkie. Badania laboratoryjne wykazały, że objawy chorobowe zostały wywołane przez grzyba Neocosmospora falciformis (syn. Fusarium falciforme) należącego do grupy gatunków Fusarium solani complex. W krajach Unii Europejskiej gatunek ten nie podlega obowiązkowi zwalczania.                                                                                                                                                

Stosunkowo niewiele wiadomo na temat rozmieszczenia geograficznego i żywicieli N. falciformis. Jak dotąd grzyb ten został stwierdzony w Brazylii jako sprawca choroby fasoli półksiężycowatej (Phaseolus lunatus), w USA wywołuje szkody na soi (Glycine max) i pomidorach (Solanum lycopersicum), ponadto na pomidorach notowany jest także w Australii, Indiach, Izraelu, Meksyku i Turcji, a w Kolumbii na Pinus maximinoi. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, czy patogen ten byłby w stanie rozwijać się w Polsce i czy mógłby on wywoływać w naszym kraju szkody gospodarcze.

Cytospora viticola Lawrence et. al.- zagrożenie dla winorośli w Europie.

Cytospora viticola jest grzybem porażającym winorośl (Vitis spp.). Gatunek ten został opisany
w 2016 r. na podstawie materiału wyizolowanego z roślin winorośli wykazujących objawy chorobowe, pochodzących z terenu USA i Kanady. Badania wykazały, że grzyb ten charakteryzuje się dużą wirulencją i może doprowadzać do śmierci porażonych roślin. W 2018 r. C. viticola wykryto po raz pierwszy poza Ameryką Północną – w Turcji. Porażone rośliny winorośli wykazywały objawy porażenia w postaci chloroz i nekroz brzegów liści i brązowych przebarwień drewna. Z czasem dochodziło do obumierania gałęzi. Liczba porażonych roślin na różnych polach dochodziła do 10 %. Źródło pochodzenia patogena nie jest znane. Głównym sposobem jego przenikania jest transport porażonego materiału szkółkarskiego. Grzyb w ten sposób mógłby rozprzestrzenić się w Europie i przeniknąć także do Polski. Trudno jednak jednoznacznie przewidzieć, czy mógłby on u nas wywoływać szkody gospodarcze, gdyż nie sporządzono dla tego gatunku Oceny Zagrożenia przez Agrofaga (PRA) dla terytorium Unii Europejskiej.

Zródło :  www.piorin.gov.pl.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

W jakiej cenie sadownik powinien sprzedawać jabłka aby nie ponosić strat? Mirosław Maliszewski ZSRP

Słaby preparat czy sezon? dr Alicja Maciesiak