w ,

Pakiety rolnictwa ekologicznego. Na co i jak wysokie można dostać dopłaty?

Rolnictwo ekologiczne to jedna z form wsparcia rolników, zawarta w Planie Strategicznym WPR 2023-27, znana już rolnikom. W ramach takiej pomocy realizowany może być pakiet, którego wymogi wykraczają ponad podstawowe wymagania, w ramach określonego pakietu np. upraw warzywnych. Są m.in. wymogi dotyczące stosowania nawozów czy środków ochrony roślin. W rozporządzeniu pojawia się 10 pakietów ekologicznych i przypisane do nich stawki dopłat od 2023 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023– 2027 jest kolejnym z serii zbiorem przepisów, który pozwoli uruchomić nowy nabór i dysponować pieniądze.

Rozporządzenie wyjaśnia, komu mogą być przyznane płatności ekologiczne. Rolnik musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jednocześnie rolnik ten musi posiadać co najmniej 1 ha użytków rolnych (w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o Planie Strategicznym) i musi on być na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu tych gruntów w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ekologicznych.

To nie koniec wymogów. Przede wszystkim rolnik musi realizować 5-letnie inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów.

Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszych płatności ekologicznych.

Pakiety rolnictwa ekologicznego. Na co i jak wysokie można dostać dopłaty?

Płatność ekologiczna zostanie przyznana, jeśli rolnik spełni warunki przyznania płatności ekologicznych w ramach określonych pakietów – ich lista została zawarta w rozporządzeniu.

Pakiety ekologiczne możliwe do realizacji w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne obejmuja 10 opcji. Wymieniamy je łącznie z kwotami dopłat. Załącznik nr 8 określa wysokość stawek płatności ekologicznych dla gruntów w okresie konwersji oraz (podajemy w nawiasie) dla gruntów z zakończonym okresem konwersji (w zł/ha):

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze 1 697 zł/ha (1 571)
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne 3 021 zł/ha (2 391)
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie 1 856 zł/ha (1 856)
 • Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze 3 105 zł/ha (1 961)
 • Pakiet 5: Uprawy jagodowe 2 495 zł/ha (2 213)
 • Pakiet 6: Ekstensywne uprawy sadownicze 1 326 zł/ha (1 326)
 • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych 1 638 zł/ha (1 504)
 • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone 1 043 zł/ha (1 043)
 • Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi 1 640 zł/ha (1 640)
 • Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą 573 zł/ha (573)

Wspomniany okres konwersji to czas, kiedy grunty, na których będzie prowadzona produkcja ekologiczna, muszą przejść okres przestawiania (konwersji).

dopłaty kobieta w sadzie

 • źródło: gazetakrakowska.pl / pomorska.pl/
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Inauguracja nowych modeli CARGO 2023

Mam nadzieje że w najbliższych dniach ceny jabłek będą wyższe dla producentów – Mirosław Maliszewski.