w

„Okienko dla rolnika” – co można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

An image from the farming industry of a farmer in front of a tractor using his tablet PC.

W dniu 29.12.2021 r. na portalu Gov.pl, uruchomiona została osobna podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników w ramach tzw. „Okienka dla rolnika”.

Na głównej stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

Jakie funkcjonalności oferuje nam „Okienko dla rolnika” w początkowym okresie swojego funkcjonowania?

W pierwszej odsłonie „Okienka dla rolnika” dostępne są trzy e-usługi:

 • Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych,
 • Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW,
 • Skorzystaj z portalu IRZplus.

Wyżej wymienione sprawy można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolnika” udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane.

Udostępnione w „Okienku dla rolnika” usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:

 1. Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
 2. Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
 3. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
 4. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
 5. Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
 6. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
 7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 8. Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
 9. Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
 10. Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
 11. Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
 12. Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

Udostępniona zakładka „Dla Rolnika” jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.

Źródło: MRiRW

W odpowiedzi na przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycję utworzenia podstrony na portalu gov.pl w ramach tzw. „Okienka dla rolnika” Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 30 grudnia 2021 roku opinię w tej sprawie.

Samorząd rolniczy ocenia pozytywnie zaproponowane utworzenie podstrony na portalu gov.pl poświęconej działaniom na rzecz rolnictwa tj. „Okienko dla rolnika”. Zdaniem samorządu rolniczego podstrona może stać się źródłem wiedzy oraz miejscem umożliwiającym załatwienie wielu spraw przez mieszkańców obszarów wiejskich.

Przedstawione e-usługi, które będą wdrożone w pierwszej kolejności tj.: wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości określonego limitu, wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznego, wniosek o wypłatę zawieszonej części emerytury/renty KRUS, zgłaszanie umów cywilnoprawnych, wniosek o dopłatę do materiału siewnego, wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego, wpis do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych, system obsługi producentów ekologicznych są zasadne, jednakże liczymy, iż z biegiem czasu „Okienko dla rolnika” będzie powiększało swój zakres merytoryczny i będą dostępne także inne wymienione e-usługi.

Zwracamy jednak uwagę, że powinna być zapewniona możliwość składania wniosków w wersji papierowej na dotychczasowych zasadach ze względu na wykluczenie cyfrowe wielu rolników polegające na braku umiejętności posługiwania się komputerem lub niskiej jakości łącza internetowego. Ponadto wprowadzenie wybranych usług tylko w formie elektronicznej utrudni składanie wniosków dla części rolników i może skutkować szukaniem pomocy w złożeniu wniosku w komercyjnych firmach świadczących odpłatne usługi. Dodatkowo apelujemy o przeznaczenie środków finansowych na szkolenia, które pozwolą zdobyć wiedzę i umiejętności w obsłudze podstrony „Okienko dla rolnika”.

Proponujemy, aby do e-usług dostępnych w „Okienku dla rolnika” włączyć również:

 • – Możliwość składania wniosków inwestycyjnych (Młody Rolnik, Modernizacja, Restrukturyzacja),
 • – Możliwość składania wniosków do NFOŚiGW,
 • – Możliwość nie tylko pobrania formularza, ale również zgłoszenia szkód łowieckich.

Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego prace poszczególnych resortów powinny być skoordynowane aby docelowo w „okienku” możliwe było załatwienie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, np. zawieranie umów z pomocnikiem rolnika, planowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach systemu dostępnego na portalu pracuj.gov.pl.

Źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Umowa z pomocnikiem rolnika – elektronicznie

WAPA: W chłodniach 6,9% jabłek więcej niż rok temu