w

Oferta ubezpieczeń od przymrozków w tym roku NIE DLA KAŻDEGO!

W odpowiedzi na „Zapytanie w sprawie ubezpieczeń od wiosennych przymrozków i gradu z dopłatą z budżetu państwa” Posła Mirosława Maliszewskiego czytamy:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie umów w bieżącym rok rozpoczęło się około 15 marca.
W swojej ofercie zakłady oferują również ubezpieczenie upraw sadowniczych od ryzyka przymrozków wiosennych i gradu. Jednakże mając na względzie m.in. trudności w uzyskaniu przez zakłady ubezpieczeń reasekuracji na te ryzyka, oferta w tym roku jest ograniczona.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa ubezpieczenia jest umową cywilno-prawną zawieraną dobrowolnie przez obie strony umowy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeniowe, które są instytucjami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kształtującymi swój portfel ubezpieczeniowy zgodnie z przyjętą przez siebie polityką finansową. Natomiast

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosuje jedynie dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w przypadku zawarcia przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczenia obejmujących swoim zakresem ryzyka określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych określane są indywidualnie przez każdy z zakładów ubezpieczeń i są dostępne dla rolników przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz na stronach internetowych poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie informuję, że w ustawie budżetowej na rok 2021 na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy zaplanowano kwotę 400 mln zł. W 2020 r. przeznaczono na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy 350 mln zł w ramach środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy faktycznym wykorzystaniu w kwocie ok. 349,87 mln zł. Ponadto Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zawarł umowy z zakładami ubezpieczeń na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na kwotę 50 mln zł”

Więcej w załączniku:

Źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Czy w fazie zielonego pąka może dojść do uszkodzeń przy -3°?! OCZYWIŚCIE!

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych od 2022 roku