w ,

Od przyszłego roku w UE zaczną obowiązywać nowe przepisy w sprawie produktów nawozowych!

Od lipca przyszłego roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy w sprawie produktów nawozowych, których celem jest promowanie stosowania nawozów wytwarzanych z materiałów organicznych lub materiałów pochodzących z recyklingu – czytamy w Polskiej Agencji Prasowej.

Dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym rynek UE otwiera się na nawozy organiczne i nawozy z bioodpadów. Przyznanie im oznakowania CE pozwala na swobodny obrót tymi produktami na terenie całej wspólnoty pod warunkiem, że spełniają one określone wymogi prawne.

Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku tradycyjnych nawozów nieorganicznych, które zazwyczaj pochodziły z kopalń bądź były wytwarzane chemicznie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie nowych przepisów, dotyczących udostępniania na rynku UE produktów nawozowych zostało opublikowane 25 czerwca 2019 r. Zastąpiło ono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o nawozach z 2003 r., i objęło  wszystkie rodzaje nawozów (mineralne, organiczne) oraz inne produkty nawozowe: polepszacze gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu itd. Rozporządzenie jest częścią unijnego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym; harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady przekształca się w składniki odżywcze dla upraw. Rozporządzenie stosowane będzie od 16 lipca 2022 roku. Nawozy wspomagają produkcję rolną, odżywiają rośliny i podnoszą wydajność gleby. Ich stosowanie wywołuje jednak problemy, takie jak m.in. przedostawanie się składników pokarmowych do
środowiska. Dzieje się tak poprzez wypłukiwanie nawozów do wód, spływ z pól lub emisję. Niektóre nawozy zawierają substancje uznawane za szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, obowiązujące od lipca przepisy ograniczają zawartość substancji zanieczyszczających w produktach z oznakowaniem CE, w szczególności metali ciężkich, np. kadmu obecnego w mineralnych nawozach fosforowych. Wszystkie nawozy z oznakowaniem CE objęto też wspólnymi wymogami dotyczącymi jakości (np. minimalna zawartość składników pokarmowych i zawartość materii organicznej) oraz etykietowania.

Źródło: jjk PAP

Podstawowe zasady mieszania nawozów :

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Nowy system ubezpieczeń dla sadowników zaprezentowany w październiku!

Sadownicy i rolnicy będą sprzedawać swoje plony na targowiskach w weekend? Nowy projekt ustawy!