w

Obowiązkowe korzystanie z doradztwa i prowadzenie elektronicznego rejestru integrowanej ochrony roślin

foto ilustracyjne

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej wystąpił 28 marca 2023 r. do wicepremiera ministra rolnictwa i rozwoju wsi o udzielenie informacji na temat stanu prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. 

Samorząd rolniczy docenia starania Rządu RP w celu przepisów rozporządzenia, odnośnie wprowadzenia obowiązkuograniczenia zużycia środków ochrony roślin o 50% w stosunku do stanu średniego z lat 2015-2017 w danym kraju (niezależnie od obecnego poziomu ich użycia).

Planowane nałożenie na rolników, już od stycznia 2024 roku, dodatkowych obciążeń administracyjnych takich jak obowiązkowe korzystanie z doradztwa i prowadzenie elektronicznego rejestru integrowanej ochrony roślin – jest nie do zaakceptowania przez samorząd rolniczy. Rolników niepokoi fakt nieprzygotowania zarówno systemu zgłaszania stosowanych zabiegów, jak również zbyt mała liczba doradców, którzy będą zobowiązani do udzielania rolnikom obowiązkowych porad.

Podsumowując, samorząd rolniczy wystąpił o kontynuację działań na forum UE w celu złagodzenia skutkówprzepisów dla rolników oraz podjęcie najwcześniej jak to możliwe, szkoleń dla doradców oraz rolników, odnośnie spełnienia wymagań określonych przepisami.

  • źródlo: krir.pl
UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ciągnik New Holland Boomer z glebogryzarką Berti

Od 1 kwietnia polscy eksporterzy będą mogli wysyłać jabłka na Białoruś.