w

Nowe rozwiązania dla rolników od 2022 roku

O tym, na co mogą liczyć rolnicy w nadchodzącym 2022 roku mówił dziś podczas konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Wicepremier omówił najważniejsza wprowadzane rozwiązania.

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej

– Najważniejszym dokumentem, który określi perspektywy finansowe i kierunki działań, jest Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej – podkreślił wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zgodnie z wymogami dokument ten zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do końca bieżącego roku.

Wicepremier poinformował, że w związku z ukierunkowaniem europejskiego rolnictwa na ochronę środowiska i ochronę klimatu, zmieniają się również zadania dla rolników. W przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie znalazły się zapisy dotyczące gospodarstw rolnych poniżej 50 ha, które to gospodarstwa otrzymają płatności w wysokości 102 procent średniej unijnej.

– Zadania dotyczące ochrony środowiska i ochrony klimatu będą realizowane poprzez działania zawarte w ekoschematach – dodał szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

– Kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem w nadchodzącym roku będzie zbudowanie i wdrożenie powszechnego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich – podkreślił wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że system będzie się opierał na dużej dotacji z budżetu państwa.

– W budżecie na rok 2022 mamy zapisane 1,5 mld złotych, aby dopłata do składek mogła być w maksymalnej wysokości 65 procent. W rezerwie budżetowej mamy również zabezpieczone 3 mld złotych. Te środki zapewniają ubezpieczenie w pełnym zakresie – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Zgodnie z przyjętymi założeniami rolnik będzie pokrywał jedynie 1/3 składki, a budżet państwa 2/3.

– Będziemy promować system oparty na towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, w którym niewykorzystane środki w danym roku będą mogły przechodzić na rok następny i w ten sposób będą wpływały na obniżenie składek – dodał wicepremier.

Narodowy Holding Spożywczy

– Kolejnym, najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie powołanie Narodowego Holdingu Spożywczego. Po zdecydowanym przyspieszeniu działań ich finał powinien nastąpić na wiosnę, jeszcze przed zbiorami owoców miękkich – zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Według niego powstanie holdingu powinno wpłynąć na przełamanie monopoli i zmów cenowych, które miały miejsce w przeszłości.

Emerytury rolnicze

– Finalizujemy prace nad wprowadzeniem ustawy o rolniczych emeryturach, w której zawarte zostaną zapisy zrównujące w prawach rolników z powszechnym systemem emerytalnym. Dzięki temu rolnik przechodząc na emeryturę nie będzie musiał pozbywać się gospodarstwa – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Ubezpieczenia w KRUS

– Zrównujemy w ramach KRUS, do wysokości w ramach ZUS, poziom odszkodowania za utratę 1 procenta zdrowia – z 809 złotych do 1033 złotych – poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk oddając jednocześnie, że zwiększamy zasiłek chorobowy dla rolników z 10 zł/dzień do wysokości 20 zł/dzień oraz z 15 zł do 30 zł zasiłek chorobowy związany z COVID-19.

ASF

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do problemów wynikających z ASF. Zwrócił przy tym uwagę, że oprócz dotychczasowych systemów wsparcia dla producentów trzody chlewnej podjęte zostały też działania mające na celu utrzymanie tej produkcji w przyszłości.

– Podjęliśmy decyzję o dopłacie do 10 prosiąt w wysokości 1000 zł na jedną lochę – poinformował wicepremier.

Dodał przy tym, że to rozwiązanie dotyczy prosiąt urodzonych od 15 listopada 2021 do końca marca 2022.

Wsparcie dla rolników, którzy muszą zlikwidować hodowlę trzody chlewnej

– Kończymy prace związane z rozporządzeniem, na mocy którego zwiększona będzie stawka dla rolników utrzymujących świnie, którzy muszą zlikwidować stado z nakazu inspekcji weterynaryjnej – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

Stawka ma zostać zwiększona z dotychczasowego poziomu 36 groszy za dzień za 1 sztukę do poziomu 1 złotego, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości sztuk z 50 do 200.

Paliwo rolnicze

Szef resortu rolnictwa zwrócił dziś uwagę, że od 1 stycznia rośnie stawka zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie wykorzystywanym do produkcji rolnej ze 100 do 110 litrów na 1 ha oraz z 30 do 40 litrów na jedną dużą sztukę przeliczeniową.

Rolniczy Handel Detaliczny

– Kontynuujemy korzystne rozwiązania dla rolników w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego i oprócz zwiększenia kwoty wolnej od podatku z 40 do 100 tysięcy złotych wprowadzamy też możliwość sprzedaży tych produktów w piątki i w soboty na wyznaczonych,  bezpłatnych miejscach na bazarach – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

PROW 2014-2020 dłużej

Szef resortu rolnictwa przypomniał również, że o kolejne dwa lata tj. do końca 2022 roku – został przedłużony czas wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020.

– Jest to niezbędne w okresie przejściowym, do czasu uruchomienia nowej perspektywy finansowej lat 2023-2027 – dodał wicepremier.

Zbiorniki retencyjne

Szef resortu rolnictwa poinformował także o finalizowaniu prac związanych z rozporządzeniem dotyczącym budowy zbiorników retencyjnych w gospodarstwach rolnych. Te zbiorniki będą mogły mieć powierzchnie nie większą niż 0,5 ha i głębokość do 3 metrów. Planowane jest wsparcie ich budowy do kwoty 15 tysięcy złotych na 1 zbiornik. Jednocześnie trwają prace nad uproszczeniem procedur związanych z budową zbiorników retencyjnych w gospodarstwach.

Agroenergia

– Przyszły rok to także prasce legislacyjne związane z szerszym wsparciem w ramach programu Agroenergia – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Według szefa resortu rolnictwa program ten daje nie tylko możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale także sprzyja obniżeniu kosztów produkcji rolnej i zbudowaniu dodatkowego źródła dochodów dla rolników.

Schroniska dla zwierząt

Finalizowane są także prace dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt w ramach ustalenia wymogów weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt.

Na zakończenie dzisiejszej konferencji wicepremier, Henryk Kowalczyk zaznaczył, że rok 2021 był rokiem trudnym dla rolnictwa w Polsce, ale też dla rolnictwa europejskiego.

– Podejmowaliśmy niezbędne działania, które łagodziły negatywne skutki dając jednocześnie nadzieję na poprawę sytuacji – podkreślił wicepremier i złożył rolnikom świąteczne życzenia.

– Przed nami Święta Bożego Narodzenia, święta radości, pojednania i nadziei. I tej nadziei, wiary oraz łask bożych życzę wszystkim polskim rolnikom – powiedział szef resortu rolnictwa.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Kryzys w sadownictwie – widmo upadku, a może szansa?

Z polskim jabłkiem jest jak z polską piłką nożną