w ,

Nowe klony jabłoni z wysoką odpornością na zarazę ogniową – 'Early Szampion’

 Piotr Sobiczewski, Mariusz Lewandowski, Artur Mikiciński, Robert Maciorowski

Instytut Ogrodnictwa

Zaraza ogniowa należy do ważnych czynników ograniczających produkcję jabłek. Sprawca choroby jest polifagiem porażającym ponad 130 gatunków roślin, głównie z rodziny Różowate. W wyniku infekcji często dochodzi do szybkiego zamierania porażonych organów lub nawet całych roślin. Ochrona jabłoni przed zarazą ogniową, opierająca się głównie na integracji metod chemicznej i agrotechnicznej, nie daje gwarancji pełnej skuteczności w każdych warunkach. Wynika to z ograniczeń związanych z występowaniem źródła infekcji, czynnikami środowiska oraz brakiem skutecznych bakteriocydów. Możliwości zmniejszenia szkodliwości choroby stwarza zakładanie sadów z odmian tolerancyjnych lub wysoce odpornych.

W ostatnich dziesięcioleciach szereg wyhodowanych odmian jabłoni wykazujących odporność na parcha jabłoni posiadało także cechę odporności lub tolerancji na zarazę ogniową. W programie hodowlanym jabłoni prowadzonym w Instytucie Ogrodnictwa uwzględnia się podatność odmian i klonów na zarazę ogniową. Ocena podatności jest ważna nie tylko z punktu widzenia wyboru form rodzicielskich do prac hodowlanych, ale także wskazania odmian do zakładania sadów, zwłaszcza w rejonach endemicznego występowania choroby.

Trzyletnie badania obejmujące ocenę podatności na zarazę ogniową siedmiu genotypów jabłoni, w tym czterech nowo wyhodowanych, wykazały, że dwa z nich, klony J-2003-05 i J-2003-11, są bardzo wysoce odporne na chorobę. Wskaźnikiem oceny była wielkość nekroz na młodych pędach mierzona po 2, 4 i 6 tygodniach od ich inokulacji szczepem Ea659 E. amylovora. Analiza podatności poszczególnych pędów tych klonów w skali od 0 do 5 wykazała, że w klasie 0 (brak objawów) znalazło się odpowiednio 100 i 92% pędów zainokulowanych w roku 2016, 83,8 i 77,0% pędów w roku 2017 oraz 87,8 i 77,3% pędów ocenianych w roku 2018. Klon J-2003-05, o ciemnoczerwonych, bardzo dużych i smacznych owocach pochodzi ze skrzyżowania odmian 'Melfree’ i 'Sawa’, a J-2003-11, ze skrzyżowania odmian 'Gold Millenium’ i 'Szampion’.

Klon ten jest aktualnie w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej pod nazwą ’Early Szampion’. Wytwarza duże, jasnoczerwone i atrakcyjne owoce. Uzyskane wyniki wskazują na dużą perspektywę wykorzystania wyhodowanych klonów pracach hodowalnych i nasadzeniach produkcyjnych.

materiały konferencyjne 61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych 2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin” NOWE KLONY JABŁONI Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA ZARAZĘ OGNIOWĄ (ERWINIA AMYLOVORA)

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpływ deficytu wody na wzrost i plonowanie roślin. Które podkładki jabłoni lepiej znoszą susze?

Sadownicy będą płacić mniej za prąd?!