w

Niezwykle istotne jest, aby wspieranie przedsiębiorców na obszarach wiejskich było skoordynowane – podkreślił wicepremier

– Niezwykle istotne jest, aby wspieranie przedsiębiorców na obszarach wiejskich było skoordynowane – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, otwierając dziś konferencję dotyczącą realizacji projektu „Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji nt. zwiększenia dostępności instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz koordynacja ich działań, jak podkreśliła prowadząca konferencję Anna Radecka, dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW. Konferencja była końcowym etapem projektu realizowanego w resorcie rolnictwa.

Wieś to nie tylko rolnictwo

– Każdemu wieś i obszary wiejskie kojarzą się z rolnictwem. Okazuje się jednak, że to również przedsiębiorczość, choćby o charakterze przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu i nie tylko – zauważył wicepremier Henryk Kowalczyk.

Koordynacja wsparcia

– Niezwykle istotne jest, aby wspieranie przedsiębiorców na obszarach wiejskich było skoordynowane. Realizowany projekt ma na celu właśnie koordynację wsparcia, pomocy i doradztwa dla tych, którzy zajmują się przedsiębiorczością albo dopiero zechcą być przedsiębiorcami – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do tego, że wsparcie to będzie jeszcze bardziej skuteczne, skoordynowane, aby każdy kto zechce rozpoczynać bądź rozwijać swoją działalność gospodarczą na obszarach wiejskich miał możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy.

– Instytucji wspierających jest bardzo wiele, znajdują się wśród nich także jednostki naukowe, instytuty badawcze, które dzielą się swoją wiedzą z rolnikami – zauważył wicepremier.

Aby zatrzymać wyludnianie się wsi

Wicepremier Kowalczyk zauważył, że zupełnie naturalnym zjawiskiem, związanym z logiką cywilizacji jest coraz mniej osób pracujących w rolnictwie przy jednoczesnym wytwarzaniu coraz większej liczby produktów rolnych. Szef resortu podkreślił, że właśnie rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest czynnikiem mogącym pomóc skutecznie oprzeć się procesowi wyludniania się wsi.

– To, że w rolnictwie będzie pracować coraz mniej osób jest zjawiskiem naturalnym, wynika to z rozwoju cywilizacji. Coraz więcej osób powinno jednak pozostawać na obszarach wiejskich, pracując w otoczeniu rolnictwa, rozwijając swoją przedsiębiorczość w zakresie rynku rolno-spożywczego, ale nie tylko – podkreślił wicepremier.

Działania resortu dla rozwoju wsi

Wicepremier Kowalczyk zauważył, że człon „rozwój wsi” w nazwie resortu oznacza zobowiązanie MRiRW do opieki nad tymi, którzy chcą zajmować się przedsiębiorczością lub już się nią zajmują. Wsparciem tym zajmują się konkretne instytucje podległe ministerstwu i z nim współpracujące.

– Polska bardzo skutecznie opiera się zjawisku wyludniania się wsi, które dotyczy wielu krajów europejskich. Jest to możliwe dzięki temu, że na polskiej wsi podejmuje działalność gospodarczą wiele talentów – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Nauka i praktyka

– Przykładem praktycznej realizacji współpracy pomiędzy rolnikami, którzy pragną przetwarzać swoje produkty a wspierającą tę działalność jednostką naukową jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Skierniewicach, który niedawno odwiedziłem z okazji rozpoczęcia budowy nowego kompleksu laboratoryjnego – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa podkreślił rolę szkół i uczelni rolniczych we wdrażaniu osiągnięć naukowych w praktyce. Zauważył, że dzięki sieci szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest możliwe docieranie nawet w bardzo odległe miejsca z wszystkimi pomysłami, doradztwem i pomocą dla przedsiębiorców.

– Projekt jest po to, abyśmy nie otwierali już otwartych drzwi, lecz korzystali z istniejącego już dorobku i wdrażali oraz stosowali w praktyce osiągnięcia naukowe – zaznaczył wicepremier.

Dla nowoczesnej polskiej wsi

– Mam nadzieję, że koordynacja wszystkich działań i pracy wszystkich obecnych tu instytucji przyczyni się do tego, że wieś polska będzie jeszcze bardziej nowoczesna, a jej mieszkańcy jeszcze bardziej kompetentni, przedsiębiorczy i zaradni. Będzie to najlepszy efekt realizowanego projektu – powiedział na koniec wicepremier Henryk Kowalczyk, życząc uczestnikom konferencji owocnych obrad.

Uczestnicy

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, czyli – oprócz realizującego projekt MRiRW – m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytutów badawczych, szkół i uczelni rolniczych, Głównych Inspektoratów (Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Rybołówstwa Morskiego, Weterynarii), związków zawodowych i organizacji rolniczych, Lokalnych Grup Działania, spółki Elewarr, Krajowej Grupy Spożywczej SA, Grupy Operacyjnej na rzecz Innowacji (EPI) oraz Ministerstw: Funduszy i Polityki Regionalnej, Rozwoju i Technologii.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r. – ZMIANA LOKALIZACJI

Chętnie nabędziemy jakąś sieć spożywczą – powiedział w środę wicepremier Henryk Kowalczyk