w

Nie zadowolimy się kosmetycznymi zmianami – podkreślił minister Siekierski

Minister Czesław Siekierski zwrócił uwagę na konieczność szybkiego rozwiązania problemów we wzajemnych relacjach handlowych między naszymi państwami. Wyjaśnił, że strona polska liczy na osiągnięcie porozumienia ze stroną ukraińską, które przyczyniłoby się do likwidacji zakłóceń na rynku polskim i ułatwiłoby zakończenie trwających protestów rolników.

Odnosząc się do pytania ministra Mykoły Solskiego o postulaty dotyczące Zielonego Ładu, polski minister poinformował, że zależy nam na rezygnacji z nadmiernych wymagań wobec rolników.

– Nasze oczekiwania są jasne: nie zadowolimy się kosmetycznymi zmianami – podkreślił minister Siekierski i wyraził nadzieję, że m.in. wyłączenie ugorowania oraz przegląd zapisów Zielonego Ładu poprawią sytuację rolników, którzy obecnie mierzą się z problemem niskiej dochodowości w swoich gospodarstwach.

Stanowisko strony ukraińskiej

Minister Mykoła Solski wyraził zrozumienie dla postulatów strony polskiej. Zwrócił uwagę, że ukraińscy rolnicy również oczekują rozwiązań i wywierają presję na resort rolnictwa Ukrainy.

Pozostałe zagadnienia

Podczas spotkania ministrowie omówili także przygotowania do udziału w IX posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, które jest planowane w najbliższym czasie.

UDOSTĘPNIJ

Wypalanie traw grozi utratą dopłat

Przedłużenie zawieszenia ceł na ukraińskie produkty rolne przywożone do UE