w

Nie pozwolimy oszukiwać Polaków

– Nie pozwolimy oszukiwać Polaków i każde oszustwo będzie wykryte – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus komentując wyniki kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Sprawy bieżące

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego szef resortu rolnictwa przypomniał o dwóch regulacjach prawnych, które jutro wchodzą w życie.

Dopłaty do paliwa rolniczego

Od jutra rozpoczyna się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy użyty do produkcji rolnej.

– O 100 procent wzrósł zwrot podatku akcyzowego, od 1 zł w 2022 roku do 2 zł w tym roku – podkreślił minister Robert Telus.

Minister przypomniał jednocześnie, że ten rodzaj wsparcia dotyczy także hodowców koni, kóz i trzody chlewnej.

Rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa

Również od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. producenci rolni – którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne – mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

– Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, a o odzyskanie środków od przedsiębiorców, którzy nie zapłacili rolnikom występować będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dodał minister Robert Telus.

Wstępne wyniki kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w sieciach handlowych

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz przedstawił wstępne wyniki kontroli.

W ubiegłym tygodniu (25-26 lipca) Inspekcja przeprowadziła w dużych sklepach spożywczych na terenie całego kraju doraźne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

– Inspekcja skontrolowała łącznie 69 sklepów detalicznych działających w ramach 10 sieci handlowych. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 24 podmiotach, czyli w co trzecim badanym sklepie – poinformował główny inspektor Przemysław Rzodkiewicz.

Łącznie kontrolą objęto – w zakresie wymagań jakościowych oraz znakowania – 415 partii świeżych owoców i warzyw, o masie 6825,89 kg,  w tym np. 173 partie papryki o masie 1645,91 kg.

Najwięcej stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyło znakowania.

– Niemal co trzecia z zakwestionowanych partii świeżych owoców i warzyw była nieprawidłowo oznakowana w zakresie informacji o kraju pochodzenia – stwierdził szef Inspekcji.

Podsumowując wyniki kontroli minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował o prowadzonych z Ministrem Sprawiedliwości rozmowach w sprawie podwyższenia kar za oszustwa w zakresie żywności.

– To muszą być kary na tyle wysokie, aby próbującym oszukiwać taki proceder się nie opłacał. To musi być bardzo dotkliwa kara, bo my nie pozwolimy oszukiwać Polaków – podkreślił minister Robert Telus.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Owoce i warzywa skontrolowane w sklepach !

Dodatkowy nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczne