w

Nie będziemy tolerować nieuczciwej konkurencji na rynku owoców jagodowych

Sekretarz stanu Rafał Romanowski na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział, że w najbliższych dniach będą prowadzone kontrole u podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców jagodowych. – Będziemy sprawdzać, czy nie wystąpiły zmowa cenowa i wykorzystanie przewagi kontraktowej – poinformował wiceminister Romanowski.

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego próbują wywrzeć presję, żeby obniżyć ceny na rynku malin. Działania takie są bardzo niekorzystne dla polskich rolników, plantatorów malin.

– Nie możemy na to pozwolić i podjęliśmy decyzję, że służby państwowe, które mogą monitorować tego typu sytuacje, podejmą działania. Już od dziś będą prowadzone prace monitorujące podmioty zajmujące się skupem, przetwórstwem i odsprzedażą surowców pochodzących od polskich plantatorów na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego – powiedział sekretarz stanu Rafał Romanowski.

W konferencji prasowej wzięli udział także przedstawiciele instytucji, które będą prowadziły kontrole. Obecni byli: Główny Inspektor Sanitarny (SANEPID) Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) Przemysław Rzodkiewicz oraz zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Mariusz Gojny i dyrektor w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Joanna Jankowiak-Kuć.

Zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w skup malin

Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że od ubiegłego tygodnia spółka ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa prowadzi skup malin na terenie województwa lubelskiego. Ma obecnie podpisane umowy z kilkunastoma punktami skupu malin na Lubelszczyźnie, która jest zagłębiem produkcji tych owoców.

– Przyniosło to mierzalny efekt dla plantatorów malin – nastąpił wzrost cen tzw. maliny przemysłowej, czyli tej przeznaczonej do mrożenia i przetwórstwa – informował sekretarz stanu.

Podejrzenie nieuczciwej konkurencji

– W nocy z piątku na sobotę podmioty z przewagą kapitału zagranicznego obniżyły cenę malin. Mamy uzasadnione podejrzenie, że to przejaw nieuczciwej konkurencji i próba wywarcia presji cenowej na spółkę Skarbu Państwa prowadzącą skup malin – poinformował wiceminister Romanowski.

Sekretarz stanu zaznaczył, że takie działanie ma bardzo niekorzystny wpływ na sytuację plantatorów tych owoców. – Nie możemy ulegać dominującej pozycji podmiotów z przewagą kapitału zagranicznego. Nie będziemy tolerować takich działań – podkreślił wiceszef resortu rolnictwa.

Kontrole

– Po konsultacjach z ministrem Robertem Telusem i premierem Mateuszem Morawieckim podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kontroli. Będziemy sprawdzać, czy nie wystąpiły zmowa cenowa i wykorzystanie przewagi kontraktowej – poinformował wiceminister Romanowski.

W najbliższych dniach sytuację u podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem owoców jagodowych będą monitorowały uprawnione do tego instytucje: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

– Będziemy podejmować wszystkie możliwe działania i jeśli będzie trzeba – interwencje, żeby rynek owoców jagodowych dobrze i przejrzyście funkcjonował – zapewnił wiceminister Romanowski.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zerowa stawka VAT na żywność podbije w przyszłym roku inflację? Znani ekonomiści kreślą scenariusze

Temperatury w okolicach 35°C