w , ,

MRiRW w sprawie wydłużenia terminu stosowania nawzów naturalnych

foto: www.istockphoto.com

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 października 2021 r. dotyczący wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje:

Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. programu azotanowego – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.
Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej.


Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania dodatkowej zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada.


Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że nawożenia nawozami naturalnymi jest bardzo cenne ze względu na gleby występujące w Polsce, szczególnie te o małej ilości próchnicy, a wykorzystywanie nawozów naturalnych powinno prowadzić do jak najwyższego wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych w nich zawartych.

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Objęcie szczególną ochroną gruntów rolnych klas I-III

Dlaczego jabłko w eksporcie w tym roku musi być tańsze o około 0,50 zł / kg w stosunku do roku poprzedniego?