w

Ministerstwo Rolnictwa informuję, że blisko 60 mln zł trafi do producentów jabłek

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw w ramach Porozumienia Rolniczego.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych Norbert Kaczmarczyk. W posiedzeniu brali także udział  przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Sektor owoców i warzyw reprezentowali producenci i przetwórcy.

Omawiane tematy

Podczas spotkania przedstawiono przebieg i efekty mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”, działania możliwe do realizacji przez sektor ogrodniczy w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dyskutowano również o aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw.

Przedstawiciele sektora owoców i warzyw pozytywnie ocenili mechanizm wsparcia dla producentów jabłek wskazując, że blisko 60 mln zł trafi do producentów. Przewodniczący Zespołu podziękował resortowi rolnictwa za zaangażowanie w szybkie wdrożenie mechanizmu, który zakończył się sukcesem.

Minister Norbert Kaczmarczyk zwrócił szczególną uwagę na znaczenie polskiego przetwórstwa i poinformował o alokowaniu blisko 4,5 mld zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

– W KPO w ramach Inwestycji A 1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, przewidziano wsparcie inwestycyjne dla różnych etapów krótkich łańcuchów dostaw żywności, w tym dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących przetwórstwo rolno-spożywcze na małą skalę oraz dla przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw –  podkreślił wiceminister Kaczmarczyk.

Przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB charakteryzował sytuację rynkową, zwracając uwagę na wysokie ceny skupu, w szczególności owoców miękkich. Podkreślił jednocześnie, że dokładniejsza ocena sytuacji na tym  rynku będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS pod koniec lipca br. wstępnego szacunku zbiorów.

Wskazane  problemy

Producenci owoców i warzyw oraz przetwórcy wskazywali na wysokie ceny energii, które znacząco podwyższają koszty produkcji zarówno surowca, jak i produktów przetworzonych.

W toku dyskusji pojawiły się również głosy dotyczące fałszowania kraju pochodzenia owoców i warzyw. W tym kontekście przedstawiciele Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapewnili o podejmowanych działaniach kontrolnych, obejmujących także weryfikację kraju pochodzenia produktów sektora owoców i warzyw.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny agrestu i porzeczek na rynkach hurtowych w połowie lipca

465 mln zł przekazane rolnikom w ciągu czterech dni realizacji wypłat dopłat do nawozów