w

Ministerstwo Rolnictwa będzie się zajmować przetwórstwem

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji o aktualnej sytuacji i wyzwaniach na poszczególnych rynkach rolnych w gronie przedstawicieli organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego oraz wypracowania wspólnego działania z uwzględnieniem szeroko pojętej polityki Unii Europejskiej – powiedział minister Czesław Siekierski podczas III Forum Producentów Żywności, zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Federację Gospodarki Żywnościowej RP.

Sytuacja w poszczególnych branżach

Minister Czesław Siekierski zauważył, że dzisiejsze wydarzenie to okazja do wymiany poglądów o tym, jaka jest sytuacja w poszczególnych branżach.

Głównym tematem dzisiejszej dyskusji są problemy ze stabilnością rynku i brak opłacalności produkcji. W minionym roku obserwowaliśmy z jednej strony wzrost cen środków produkcji, a z drugiej spadające ceny produktów rolnych. I to decyduje o opłacalności – podkreślił szef resortu rolnictwa i poinformował, że na konferencji odbywa się dyskusja o tym, jak poprawić stabilność w sektorze rolnym.

Minister Siekierski zauważył, że następuje pogłębiona konsolidacja poszczególnych branż.

Prowadzimy szeroką formę dialogu z różnymi organizacjami, związkami rolniczymi. Uważam, że trzeba wsłuchać się w to co mówią rolnicy, co mówią branże, jaka jest sytuacja i jak my możemy współdziałać– poinformował szef resortu rolnictwa.

Przetwórstwo i handel rolno-spożywczy w rękach nowego departamentu

Szef resortu rolnictwa poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego.

Minister rolnictwa wyraził przekonanie, że należy zająć się kwestią poziomu marży na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego.

W ministerstwie powstanie departament, który będzie się zajmował obszarami przetwórstwa rolno-spożywczego, i w dużej skali, i małym przetwórstwem, a także obszarami związanymi z handlem. Chcemy utrzymać dialog w łańcuchu żywnościowym, począwszy od rolnika aż do konsumenta – żebyśmy rozmawiali o tym, jak sprawiedliwie dzielić się marżą – poinformował minister.

O wydarzeniu

W tegorocznym III Forum Rynku Spożywczego wzięło udział 600 przedstawicieli kadry zarządzającej najważniejszych firm sektora żywnościowego i jego otoczenia, a także naukowcy, politycy oraz przedstawiciele dystrybucji i handlu. W czasie siedmiu debat dyskutowano m.in. o szansach eksportowych polskich przetwórców i producentów żywności, relacji producentów i sieci handlowych, finansowaniu inwestycji w branży spożywczej, a także innowacyjności w branży mięsnej i mleczarskiej.

 

UDOSTĘPNIJ

Będą potrzebne dodatkowe środki budżetowe na wsparcie rolników

Niestabilne ceny jabłek w grupach producentów