w

Ministerstwo podjęło szereg działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku nawozów …

foto: istockphoto

W odpowiedzi na stanowisko KRIR dotyczące wysokich cen środków do produkcji rolnej w szczególności nawozów oraz nadal trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piśmie z dnia 15 marca 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

„Notowane od kilku miesięcy drastyczne wzrosty i wahania cen nawozów mineralnych bardzo niepokoją resort rolnictwa bowiem niekorzystnie oddziałują na możliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej. W związku z tym Ministerstwo podjęło szereg działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku nawozów, o których Krajowa Rada Izb Rolniczych była informowana.

Ponadto Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający przyznanie rolnikom pomocy na zakup określonych nawozów mineralnych. Dalsze procedowanie ww. rozporządzenia jest uzależnione od stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie możliwości przyznania rolnikom pomocy w tym zakresie.”

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 marca zostają anulowane wszelkie limity dotyczące ograniczeń w tankowaniu paliw na stacjach PKN Orlen

Co musimy wiedzieć o produkcji jabłek w Włoszech ?!