w ,

Mamy w Polsce do dyspozycji tylko 270 substancji a losy kaptanu są niepewne…

created by dji camera

15 lutego 2024 roku odbyła się Konferencja Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, była to 63 edycja Ogólnopolskiej naukowej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych pt.; „Strategia Jedno Zdrowie w aspekcie ochrony roślin sadowniczych”. Podczas rozpoczęcia ciekawe spostrzeżenia przedstawiła Małgorzata Flaszka, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– Ochrona roślin jest bardzo wymagająca, to nie jest tak łatwo jak kiedyś to było. Na początku lat 90. mieliśmy ponad 1200 substancji czynnych. W tej chwili mamy około 450 w Unii Europejskiej i około 272 w Polsce. To pokazuje skalę zachodzących zmian. W ostatnich trzech latach wycofanych zostało około 60 substancji czynnych, z czego znaczna część stanowiły substancje dla których posiadacze zezwoleń nie wystąpili o proces ponownego zatwierdzenia. Ten proces jest bardzo kosztowny na poziomie Unii Europejskiej. Niestety trzeba przygotować ogromną liczbę badań, ale też około 20 substancji czynnych w ostatnich latach wypadły, ponieważ nie przeszło wymagającej oceny.

Dodała również podczas wystąpienia:

– Substancji  nam uciekło, za tym poszło wycofywanie środków ochrony roślin z rejestru naszego. W ostatnich 3 latach wycofaliśmy około 350 zezwoleń. Dla porównania rejestrujemy rocznie około 300, czyli przez 3 lata wycofaliśmy tyle ile rejestrujemy przez rok. W rejestrze mamy 2 700 środków. Ale to powtarzalne środki, czasami kolejne brandy tych samych środków lub środki oparte na tej samej substancji czynnej. Główna rola to poszukiwanie rozwiązań, możliwości wykorzystania tych samych substancji do innych celów, szerszych zastosowań, aby ich spektrum działania było większe (…) Potrzebujemy coś w zamian, ja rozumiem wycofywanie, ale my potrzebujemy czym to zastąpić (Losy niektórych substancji są w dalszym ciągu niepewne. Jedną z takich substancji w sadownictwie jest kaptan. My jako Polska walczymy o tą substancję (...) Upraw wieloobszarowych mamy niewiele są to między innymi jabłonie…

Zobacz całą wypowiedź:

 

UDOSTĘPNIJ

Mrożone maliny z Ukrainy zepsuły rynek na sezon 2023, ale mam obawy przypuszczać, że 2024 i 2025 rok!

Sady sokowe – szanse, zagrożenia