w ,

Krótki poradnik zatrudniania cudzoziemców.

Zaczyna się okres intensywnych prac polowych 🍓🍒🍇🍐🍎, coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do pracy w naszych gospodarstwach.

Pamiętajmy o ich legalnym zatrudnieniu.

‼Kilka‼ wskazówek jak to zrobić poniżej👇

👉 Pierwszy etap; złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

➡️ Wniosek ten składamy do Powiatowego Urzędu Pracy, wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Opłatą (30,00 zł) za wydanie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem pierwszej strony paszportu, dokumentem tożsamości pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok.

➡️Powiatowy Urząd Pracy wystawia dokument „zaświadczenie o wpisie do ewidencji zaproszeń na pracę sezonową” czyli popularnie zwane zaproszeniem. Ten dokument przekazujemy cudzoziemcowi, a on na tej podstawie przekracza granicę z Polską.

👉Drugi etap: złożenie oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy, że cudzoziemiec podjął w danym gospodarstwie pracę (w tym samym gospodarstwie, które wcześniej na niego wystawiło wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową popularnie zwanym „zaproszeniem”).

➡️‼To bardzo często zapominany etap, bez uzyskania zezwolenia na pracę (Urząd Pracy wydaje je po złożeniu ww. Oświadczenia) cudzoziemiec nie może podjąć pracy‼

👉Trzeci etap: podpisanie umowy z cudzoziemcem i zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w KRUS.

➡️W myśl obowiązujących przepisów mamy obowiązek sporządzić z pracownikiem umowę (najczęściej jest to umowa o pomocy przy zbiorach) i zarejestrować go do ubezpieczenia, w tym przypadku w placówce KRUS.

➡️Umowę🖊 podpisujemy przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, natomiast ubezpieczyć możemy go w ciągu 7️⃣ dni od dnia podpisania umowy (ubezpieczyć powinniśmy pracownika od dnia, w którym podpisaliśmy z nim umowę).⤵️⤵️⤵️⤵️

‼Co jeśli cudzoziemiec przyjechał na innych dokumentach (od innego pracodawcy)?⁉️

👉 Jeżeli cudzoziemiec przekroczył granicę na dokumentach innego pracodawcy i przyjechał do danego gospodarza, ten ma ‼️obowiązek‼️ przerejestrowania go na siebie.

➡️ W tym celu składa wniosek o przedłużenia zezwolenia na pracę, wraz z niezbędnymi załącznikami, a są to: Opłata (30,00 zł) za przedłużenie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem wszystkich stron paszportu (tam, gdzie są pieczątki lub wklejone wizy), dokumentem tożsamości pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok.

➡️Następnie podpisuje umowę z cudzoziemcem i dokonuje zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w KRUS. Patrz powyżej⤴️

źródło: Maliszewski Mirosław facebook

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Czy plantacje borówki można założyć wszędzie? dr inż. Tomasz Krupa oraz Ryszard Nowakowski

Małe rodzinne gospodarstwa stanowią większość światowych gospodarstw rolnych