w ,

Krótki poradnik zatrudniania cudzoziemców.

Zaczyna się okres intensywnych prac polowych 🍓🍒🍇🍐🍎, coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do pracy w naszych gospodarstwach.

Pamiętajmy o ich legalnym zatrudnieniu.

‼Kilka‼ wskazówek jak to zrobić poniżej👇

👉 Pierwszy etap; złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

➡️ Wniosek ten składamy do Powiatowego Urzędu Pracy, wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Opłatą (30,00 zł) za wydanie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem pierwszej strony paszportu, dokumentem tożsamości pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok.

➡️Powiatowy Urząd Pracy wystawia dokument „zaświadczenie o wpisie do ewidencji zaproszeń na pracę sezonową” czyli popularnie zwane zaproszeniem. Ten dokument przekazujemy cudzoziemcowi, a on na tej podstawie przekracza granicę z Polską.

👉Drugi etap: złożenie oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy, że cudzoziemiec podjął w danym gospodarstwie pracę (w tym samym gospodarstwie, które wcześniej na niego wystawiło wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową popularnie zwanym „zaproszeniem”).

➡️‼To bardzo często zapominany etap, bez uzyskania zezwolenia na pracę (Urząd Pracy wydaje je po złożeniu ww. Oświadczenia) cudzoziemiec nie może podjąć pracy‼

👉Trzeci etap: podpisanie umowy z cudzoziemcem i zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w KRUS.

➡️W myśl obowiązujących przepisów mamy obowiązek sporządzić z pracownikiem umowę (najczęściej jest to umowa o pomocy przy zbiorach) i zarejestrować go do ubezpieczenia, w tym przypadku w placówce KRUS.

➡️Umowę🖊 podpisujemy przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, natomiast ubezpieczyć możemy go w ciągu 7️⃣ dni od dnia podpisania umowy (ubezpieczyć powinniśmy pracownika od dnia, w którym podpisaliśmy z nim umowę).⤵️⤵️⤵️⤵️

‼Co jeśli cudzoziemiec przyjechał na innych dokumentach (od innego pracodawcy)?⁉️

👉 Jeżeli cudzoziemiec przekroczył granicę na dokumentach innego pracodawcy i przyjechał do danego gospodarza, ten ma ‼️obowiązek‼️ przerejestrowania go na siebie.

➡️ W tym celu składa wniosek o przedłużenia zezwolenia na pracę, wraz z niezbędnymi załącznikami, a są to: Opłata (30,00 zł) za przedłużenie wniosku na pracę sezonową dla konkretnego cudzoziemca, kserem wszystkich stron paszportu (tam, gdzie są pieczątki lub wklejone wizy), dokumentem tożsamości pracodawcy i zaświadczeniem z gminy o wielkości gospodarstwa lub nakazem podatkowym za dany rok.

➡️Następnie podpisuje umowę z cudzoziemcem i dokonuje zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia w KRUS. Patrz powyżej⤴️

źródło: Maliszewski Mirosław facebook

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy plantacje borówki można założyć wszędzie? dr inż. Tomasz Krupa oraz Ryszard Nowakowski

Małe rodzinne gospodarstwa stanowią większość światowych gospodarstw rolnych