w

KRIR: zamiast 100 tys. zł powinno być 300 tys. zł dotacji na nawadnianie?!

W dniu 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy oraz do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie prowadzenia racjonalnego gospodarowania wodą. Obecnie budowa zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1000 m3 jest ekonomicznie nieuzasadniona,

a kwota dofinansowania na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa w wysokości 100 tys. zł nie znajduje zainteresowania ze względu na zbyt wysokie koszty budowy systemów nawadniających.

Wobec pogarszającej się sytuacji w gospodarowaniu wodą samorząd rolniczy wnioskuje o

zwiększenie możliwości budowania zbiorników retencyjnych do 10000 m2 oraz głębokości do 3 m bez pozwolenia oraz zwiększenia kwoty wsparcia na realizacje inwestycji związanych z budową nawodnień do 300 tys. zł

źródło: KRIR

Wsparcie finansowe na nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jaką pomoc otrzymają sadownicy poszkodowani przez grad ?

Zmiany klimatu a aktywność mikroorganizmów w uprawach roślin