w

KRIR wnioskuje o zabezpieczenie środków na dopłaty do ubezpieczeń do min. 50% powierzchni gruntów ornych w Polsce.

24 czerwca 20201 r. odbyło się VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa, że rynek skupu owoców miękkich (jak np. truskawki, agrest) oraz ziemniaków skrobiowych jest od lat nieuregulowany. Występuje znaczna przewaga kontraktowa na rynku podmiotów skupujących. Krajowa Rada Izb Rolniczych kolejny raz wnioskuje o sprawdzenie przez UOKiK czy zakłady przetwórcze nie stosują zmowy cenowej.

Już w sezonie wiosennym zabrakło środków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (np. na wiosnę bardzo szybko zabrakło środków na dopłaty do ubezpieczenia sadów). Brak środków na ubezpieczenia może spowodować tragiczną sytuację gospodarstw rolnych w przypadku wystąpienia gradu, deszczy nawalnych czy innych klęsk. Dlatego też KRIR wnioskuje o zabezpieczenie środków z budżetu państwa na dopłaty do ubezpieczeń do min. 50% powierzchni gruntów ornych w Polsce.

Niepokojące jest także to, że w proponowanych przez administrację rządową i unijną programach dla rolnictwa na przyszłą perspektywę, brak jest wiedzy rolniczej i sytuacji na wsi oraz wizji Rządu na przyszłość i rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce, co może spowodować  coraz mniejsze zainteresowanie młodych ludzi do przejmowania gospodarstw a w konsekwencji brak samowystarczalności żywnościowej kraju i bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

W trakcie obrad członkowie dyskutowali także na temat rolnictwa zrównoważonego. Nie jest to jeden ustalony sposób prowadzenia upraw czy zarządzania gospodarstwem. Tak naprawdę wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko naturalne, umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie zasobów: gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów, energii, można uznać za zrównoważone, o ile pozwalają także zachować rentowność produkcji rolniczej i zapewnić jej akceptację społeczną.

Tego samego dnia Członkowie Krajowej Rady  zdecydowali wystosowaniu pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek polegającego na rezygnacji z wybijania i utylizacji zwierząt z zainfekowanych ferm na rzecz obejmowania tych ferm kwarantanną.

Posiedzenie było również okazją do wręczenia symbolicznych znaczków KRIR nowym członkom Krajowej Rady – Ryszardowi Borysowi, Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Romualdowi Tańskiemu, Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

źródło: KRIR

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Laureaci XVII konkursu Rolnik-Farmer Roku w kategorii: Ogrodnictwo i szkółkarstwo!

Ceny truskawek na skupach i rynkach hurtowych.