w

Kredyty kupieckie – W Senacie wzięto pod uwagę stanowisko rolników.

Podczas posiedzeń komisji senackich ponownie przeanalizowano wprowadzane do KPC zmiany i zaproponowano stosowne korekty.

Jak informuje Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich stało się tak dzięki podjęciu wspólnych działań i konsultacji środowiska rolniczego i bankowców. Aktywne włączenie się wszystkich zainteresowanych w sprawę pozwoliło na ponowne przeanalizowanie wprowadzonych zmian do ustawy. Związek Sadowników RP wystosował w tamtym czasie apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominamy, że pod koniec grudnia odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich w związku z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, następnie wysłano apel do parlamentarzystów, w tym do Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu oraz szefów klubów i kół parlamentarnych, o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, mających na celu skorygowanie powstałej sytuacji.

Jak już informowaliśmy :,,Przepisy znowelizowanej w grudniu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (KPC), w obecnym brzmieniu ograniczą finansowanie rolnictwa – uważają przedstawiciele banków, rolników i firmy z sektora agro.

W toku prac nad projektem ustawy zrezygnowano z przeniesienia do kodeksu postępowania cywilnego dotychczasowego przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „przepisów rozporządzenia nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika”. 

Pominięcie tego przepisu uniemożliwiłoby wierzycielom tj. instytucjom bankowym, firmom leasingowym dostawcom maszyn, środków ochrony roślin, dostawcom materiału siewnego oferującym rolnikom kredyty kupieckie, którzy mają ustanowione zabezpieczenia rzeczowe, zaspokojenie ich roszczeń, a w przypadku nowych umów ustanowienie zabezpieczeń rzeczowych dla tych kredytów.

ZBP: „w konsekwencji regulacja ta zaburzy i uniemożliwi sprawne finansowanie rolnictwa. Zwracają na to uwagę przedstawiciele firm będących długoletnimi partnerami sektora rolnego, izby rolnicze i wskazują na zakłócenia relacji pomiędzy rolnikami a firmami sektora agro”.

źródło: Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Został przygnieciony przez maszynę, w sortowni owoców w Białej Rawskiej

„Jest zagrożeniem dla rolnictwa” – Jan Krzysztof Ardanowski o Zielonym Ładzie UE