w ,

KPO: Małe przetwórstwo – nabór w toku

Do 5 lutego 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. Dotychczas złożono 640 wniosków o pomoc w wysokości ponad 237 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nabór z KPOiZO w ramach działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Rozpoczął się 3 stycznia i ma się zakończyć 5 lutego 2024 r. Do tej pory zarejestrowano 640 wniosków o wsparcie w wysokości ponad 237 mln zł.

Pomoc ta skierowana jest do rolników, ich małżonków i rybaków, którzy: prowadzą lub rozpoczynają działalność, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo zwrot wynosi 60 proc., w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego – 50 proc., a dla młodych rolników – 70 proc. Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a pomoc nie może przekroczyć limitu 500 tys. zł.

Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu. W katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

UDOSTĘPNIJ

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe 2023 – płatności końcowe

Nowy termin na poinformowanie o działalności dla producentów