w

Kolejna wpadka na krakowskim rynku: 290 kg śliwek z Węgier bez oznakowania!

Nieprawidłowe oznaczanie importowanych owoców – kolejne wpadki na rynkach hurtowych!

Podczas rutynowych kontroli na krakowskim rynku hurtowym świeżych owoców i warzyw, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) natknęli się na kolejną nieprawidłowość.

Tym razem chodziło o 290 kg śliwek pochodzących z Węgier, które nie posiadały wymaganego oznakowania.

Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie przyczyn braku oznakowania i ewentualnych innych nieprawidłowości.

Brak odpowiednich oznaczeń na produktach spożywczych stanowi poważne naruszenie przepisów prawa. Konsumenci mają prawo do pełnej informacji o kupowanych produktach, w tym o ich pochodzeniu, dacie ważności i sposobie przechowywania. Nieoznakowane towary uniemożliwiają identyfikację producenta i potencjalnego źródła skażenia, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Niestety, to nie pierwszy taki przypadek. W ostatnim czasie inspektorzy WIJHARS w różnych częściach kraju wykryli szereg nieprawidłowości związanych z oznaczaniem importowanych owoców i warzyw.

Te zdarzenia pokazują, jak ważne są kontrole przeprowadzane przez WIJHARS. Dzięki nim udaje się wykrywać nieprawidłowości i chronić konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.

UDOSTĘPNIJ

Aktualne ceny czarnej porzeczki na skupach

Pomoc dla Ukrainy nie może odbywać się kosztem krajów przygranicznych