w

Kiedy rolnik nie ma obowiązku uiszczania należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Lubelska Izba Rolnicza na prośbę rolników zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie stanowiska przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie interpretacji przepisu art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2409). Przepis określa wyjątki, kiedy rolnik nie ma obowiązku uiszczania należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie powstaje jeżeli:

1) wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha;

2) właściciel gruntów wyłączanych z produkcji, o których mowa w pkt 1 powyżej, zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Ministerstwo podkreśliło także, że jeśli powyższe przesłanki są spełnione, to nie ma znaczenia, jaką działalność będzie prowadził rolnik. Może być to działalność zupełnie niezwiązana z rolnictwem (np. salon kosmetyczny), jak i bezpośrednio skierowana do rolników (np. sprzedaż pasz).

Poniżej treść interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiedź MRIRW >>

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny jabłek z przerywki – 17 sierpnia

Komu przysługuje płatność dla małych gospodarstw?