w

KE zatwierdziła program :122,6 mln euro na wsparcie polskiego rolnictwa.

„Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram przejściowych i kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 9 marca 2023 r. w celu wsparcia środków w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia ekologicznej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej. Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r. W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonej wysokości pomocy w formie dotacji bezpośrednich” – podał Wojciechowski.

„Celem działania jest wsparcie uprawnionych beneficjentów poprzez łagodzenie skutków rosnących kosztów kluczowego nakładu do produkcji rolnej – paliwa, a tym samym zapewnienie stabilnego poziomu cen” – dodał Wojciechowski.

Źródło:PAP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Duże zagrożenie dla pszczół

Ceny truskawek na rynkach hurtowych – 17 maja 2023 r.