w ,

Już można składać wnioski w obszarze nawadniania i zielonej energii

Od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych: na inwestycje związane z nawadnianiem oraz na zieloną energię w gospodarstwie.

Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 2014–2020, z instrumentu wsparcia Modernizacja gospodarstw rolnych. Obejmuje ono dwa obszary: E –  nawadniania w gospodarstwie oraz F – zielona energia w gospodarstwie.

Obszar E – nawadnianie w gospodarstwie

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

  • wykonanie ujęć wody;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;
  • budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A–D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie. Maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych;
  • 60 proc., gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Nie ma możliwości składania wniosku przez rolników, którzy wspólnie chcieliby ubiegać się o pomoc (tzw. osoby wspólnie wnioskujące).

Możliwe inwestycje

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

  • wykonanie nowego nawodnienia;
  • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;
  • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Obszar F – Zielona energia w gospodarstwie

W tym obszarze rolnik może otrzymać wsparcie na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Maksymalna wysokość pomocy dla beneficjenta to 150 tys. zł.

Poziom dofinansowania

Można otrzymać dofinansowanie:

  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych;
  • 60 proc. w przypadku młodych rolników.

Gdzie składać wnioski

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rok 2022 był takim rokiem, którego nie przeżywaliśmy od kilkudziesięciu lat

KRUS wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2022 r.