w

Jeżeli chcemy dokonać zmian, to to wymaga czasu – Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw

W ramach forum współpracy, zwanego jako Core Taem, wiosną odbyła się kolejna seria prezentacji. Uczestniczyli w nich szefowie organizacji producentów, firm handlowych oraz przedstawiacie mediów. Uczestnicy podkreślali potrzebę systemowych zmian. Dziś dominuje przysłowiowe „gaszenie pożarów” i interwencja jako kluczowe narzędzie kreowania rynku. Core Team przypomina o bardziej strategicznej perspektywie, czyli decyzjach, które wpłyną na rozwój i zyskowność sektora w perspektywie dekady. Organizuje regularne spotkania, na których eksperci omawiają wyzwania i szanse z coraz szerszą grupą osób. Kolejne takie spotkania odbyły się w Mszczonowie i w Warszawie. Do współpracy ponad rutyną „każdy sam” przekonują Witold Boguta i dr Dorota Łabanowska-Bury.
Pierwszy wiosenny przegląd prac Core Tamu był okazją do wymiany opinii na temat wsparcia dla organizacji producentów w ramach Krajowego Planu Strategicznego. Monitoringu nasadzeń jagodowych, w tym oceny użyteczności konkretnych rozwiązań tureckich. Zalet posiadania dokładnych danych produkcyjnych, szacowania krajowej produkcji jabłek i oceny możliwości wykorzystania modeli szacowania produkcji z innych krajów. Obecny był także temat zadaniowania nauki i odbudowy krajowej konsumpcji jabłek.

Dzielimy się spostrzeżeniami. Przyjechali prezesi organizacji producentów, firm handlowych oraz branżowe media. Zapraszaliśmy do współpracy i włączenia się w prace zespołów. Wspólnie łatwiej nam będzie dotrzeć do producentów i zarażać myślą, że ogrodnictwo może mieć strategię. Taka wspólna wizja strategiczna, powinna być podstawą zmian w wielu obszarach – referował Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, inicjator powstania Core Teamu.

Uruchomić proces zmian

– Na obecną sytuację w sektorze owoców i warzyw pracowaliśmy blisko 30 lat. Jeżeli chcemy dokonać zmian, to to wymaga czasu. Chcemy wypracować rekomendacje rozwojowe, ale przede wszystkim uruchomić procesy, które muszą się dokonać. One wymagają czasu, ale kiedyś trzeba było zacząć. Zespoły Core Teamu pracują już od ponad roku. Mamy wypracowane założenia do dalszych prac strategicznych – mówił Prezes Boguta.
Core Team pokazał się większy liczebnie i budował swoją pozycję merytoryczną. Wyraźnie artykułowano potrzebę pogłębiania współpracy organizacji branżowych sektora, tak by ogrodnictwo miało swoje skuteczne lobby. Uczestnicy przyznali, że tego lobby na dzisiaj brakuje.
– Zgadzam się i także chciałbym, byśmy w najbliższym czasie skoncentrowali się na pogłębianiu współpracy i utworzeniu organizacji, która będzie zrzeszała przedstawicieli wielu naszych organizacji branżowych. Swego rodzaju Federacja będzie miała siłę lobbistyczną i będzie mogła podejmować szereg działań na rzecz całego sektora ogrodniczego, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej – potwierdził Witold Boguta.
– Za nami „wiosenne” spotkanie. Mamy szansę na powiększenie się zespołów Core Teamu. Zaciekawiliśmy wiele osób aktywnych, które chcą zmieniać sytuację w branży. Jak wspomniałem, to jest proces. Musimy patrzeć i planować w perspektywie kilku najbliższych lat. Tylko tak możemy liczyć na trwałą poprawę sytuacji sektora – podsumował.

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy widzą potrzebę zmian, mają wiedzę, umiejętności. Wiemy, że jest wśród ogrodników bardzo duża grupa osób, która mogłaby włączyć się w prace, które prowadzimy. Tylko w szerokim gronie, z zaangażowaniem wielu liderów sektora, wypracujemy rozwiązania dobre i akceptowane przez środowisko – mówił Witold Boguta, Prezes KZGPOiW.

Czy ogrodniczy chcą zadaniować badania i współpracować z nauką?

W ramach Core Teamu powstaje Zespół, którego członkowie będą identyfikować problemy produkcji, w tym agrotechniki i ochrony roślin. M.in. wyzwania związane z „Zielonym Ładem” i wycofaniem substancji czynnych pestycydów. Zebrane w środowisku oczekiwania mają być prezentowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wśród liderów nauki i jednostek decydujących o rozdziale badań naukowych.
– Praktycznym zadaniem jest samo połączenie nauki z praktyką. Jeśli „po dwóch stronach” zrobimy to dobrze, na pewno pomożemy wielu uczestnikom rynku w podejmowaniu lepszych decyzji – do zaangażowania przekonywała dr Dorota Łabanowska-Bury, nowy lider zespołu Core Team ds. zadaniowania badań i współpraca z nauką.


„CORE TEAM – promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, III edycja” to projekt realizowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. 
Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Projekt pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź jak rozpoznać polską truskawkę jeszcze przed jej zakupem i spróbowaniem!

Sadownicy obawiają się przymrozków