w

Jest odpowiedź w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w ubiegłym roku w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych!

Po pismach przypominających w końcu doczekaliśmy się na odpowiedź z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w ubiegłym roku w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradobicia oraz suszy.

W piśmie czytamy, iż producenci rolni poszkodowani w ubiegłym roku w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym w wyniku przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą ubiegać się

  • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.;
  • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji;
  • Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się w formule pomocy de minimis, o:
    1. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
    2. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
    3. 3) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

„Ponadto uprzejmie informuję, że podjęte zostały działania legislacyjne mające na celu wprowadzenie możliwości udzielenia dodatkowej pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 r.”

Poniżej prezentujemy pełną treść odpowiedzi MRiRW:

źródło: polskiesadownictwo.pl

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jaka będzie pogoda w czerwcu 2021?

W tym roku chłodna pogoda uniemożliwia odpowiednią pracę pszczół…