w

Jak ,,Zielony Ład” wpłynie na produkcję ?

Uniwersytet w Wageningen opublikował „Ocenę wpływu celów zielonego ładu WE 2030 na zrównoważoną produkcję roślinną” Badania obejmują, między innymi, produkcję jabłek.

Zrównoważona produkcja roślinna jest w coraz większym stopniu przedmiotem zainteresowania polityki europejskiej. Strategia ,, pola do stołu” i Strategie bioróżnorodności leżą u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Celem jest wytwarzanie żywności zdrowej i w sposób przyjazny dla środowiska.

Cel ten stwarza wyzwania zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Opracowano cztery scenariusze:

  1. ograniczenie stosowania i ryzyka pestycydów,
  2. ograniczenie zużycia i strat składników pokarmowych,
  3. zwiększenie powierzchni pod uprawę ekologiczną
  4. połączenie scenariuszy 1 i 2 r.

Ocenę skutków przeprowadzono na poziomie gospodarstwa, obejmując dziesięć upraw i siedem krajów UE wybranych losowo .

Jeśli chodzi o Polskę w raporcie czytamy między innymi, że realizacja celów zmniejszenia stosowania pestycydów poskutkuje redukcją plonów: 20%, porównując np. Włochy będzie to 8%.

Analiza naukowców dotyczyła konsekwencji zmian dla wielkości produkcji upraw w UE, cen rynkowych, handlu międzynarodowego i pośredniego użytkowania gruntów.

Wysnuto następujące wnioski:

  • Ograniczenie stosowania pestycydów będzie miało znaczący wpływ na poziom plonów, przy przewidywanych stratach plonów między 2% a 30% w zależności od zastosowanego scenariusza
  • Skutki realizacji celów strategii ,,od pola do stołu” w przypadku upraw trwałych, takich jak winogrona, jabłka, owoce cytrusowe, są większe niż w przypadku upraw rocznych, ponieważ uprawy trwałe mają mniej dostępnych opcji ograniczania skutków
  • Straty w produkcji wynikają ze strat w plonach oraz strat jakościowych Import do UE ma tendencję do wzrostu, podczas gdy eksport UE będzie nadal spadał

źródło: polskiesadownictwo.p / edepot.wur.nl/558517

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Premia dla młodych rolników wzrośnie do 200 tys. złotych ?

Gdy nie wiadomo o co chodzi – chodzi o pieniądze – GLOBAL G.A.P