w

Jak w praktyce wygląda skup jabłek z dofinansowaniem 30 grosz?! [ WYWIAD z skupującym ]

foto: istockphoto

ARiMR opublikowała listę zakładów przetwórczych, które zgłosiły się do udziału w programie dofinansowania skupu jabłek [ kliknij i zobacz listę].

47 zakładów wyraziło chęć wzięcia udziału w programie wsparcia dla producentów jabłek. Wydaje się, że zainteresowanie sadowników jest duże. Już w pierwszych dniach zadeklarowano sprzedaż kilkunastu tysięcy ton – poinformował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W związku z uruchomieniem programu dofinansowania skupu jabłek, skontaktowaliśmy się z jednym z skupów w powiecie Rawskim, który bierze udział w akcji. Niżej zamieszczamy wywiad.

Czy w Pana obszarze działania wielu sadowników wyraziło chęć udziału w akcji?

U mnie w ostatnim tygodniu był duży odsetek sadowników biorących udział w akcji. Natomiast w tym tygodniu widzę, że dużo ludzi próbuje sprzedawać jabłka z komory za wagę w skrzyni po 1 złotych na giełdach internetowych. Wydawać się może, że ryzykują na zasadzie, że jeśli nie pójdzie im po 1 złotych deser, to potem przyjdą dać to jabłko na przemysł z dofinansowaniem. Dzisiaj wyszedł kolejny transport „skupu jabłek z dofinansowaniem” – informuje nasz portal skupujący jabłka przemysłowe

Jak w praktyce wygląda odbiór jabłek?

Rolnik / sadownik chcący sprzedać jabłka z dotacją, zgłasza się do mnie, ja przewożę jabłko na zakład. Następnie sadownik z papierami o przekazaniu jabłka zgłasza się do ARiMR po wypłatę dofinansowania. Sadownicy chcący wziąć udział w akcji dofinansowania skupu jabłek muszą się zgłosić do mnie w czwartek, gdyż w każdy czwartek zapisuje ilość jabłek jakie dostarczę na kolejny tydzień. W piątek potwierdzam ilości i zabieram jabłka. Jeśli chodzi o skup jabłek z dofinansowaniem, to transport jabłka jest po stronie sadownika, ale w większości umawiam się na odbiór jabłek od sadownika i dogadujemy się na „urwanie” z kilograma kilku groszy za transport. Ważne jest też podpisanie umowy! Każda jednorazowa dostawa jabłek z dofinansowaniem musi mieć zawartą umowę na określoną ilośc towaru. Sadownik za każdym razem, gdy chce dostarczyć jabłka podpisuje nową umowę.

Jak będzie w praktyce wyglądało przekazanie dopłaty dla sadowników?

Ja nie płacę tych 30 groszy z dofinansowania. Z przetwórni sadownik otrzymuje 60 groszy, zazwyczaj faktura jest z terminem od 14 do 30 dni płatności. Papiery dotyczące transakcji wraz z umową, sadownicy muszą przekazać do ARiMR i tam agencja wypłaca im te 30 groszy brutto. Jeśli chodzi o pieniądze z dopłaty, na te 30 groszy myślę, że sadownicy poczekają do 3 miesięcy nawet…

Czy sadownicy chcą przekazywać jabłka deserowe z komór na przemysł?

Sadownicy otwierają komory i sprzedają nam jabłka deserowe na skup z dofinansowaniem. Dzisiaj jeden z sadowników w mojej okolicy otworzył w tym celu komorę i przekazał 50 ton towaru – kończy wywiad skupujący jabłka przemysłowe.

UWAGA WAŻNE INFORMACJE DLA SADOWNIKÓW:

Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR. Można je wysłać również przesyłką kurierską lub pocztową. Za datę złożenia dokumentu uważa się dzień wpływu do placówki Agencji. Tylko w przypadku wysłania wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Jeden komentarz

Uprawianie jabłek staje się nieopłacalne – alarmują sądeccy sadownicy.

Stawki opłaty targowej na Giełdzie Goławin