w , ,

Integrowana Produkcja: 3 WAŻNE zmiany, o których musisz wiedzieć!

Integrowana Produkcja Rolna: Warunki Uczestnictwa

Integrowana Produkcja Rolna (IP) to system uprawy roślin, który łączy w sobie efektywność produkcji z ochroną środowiska i bezpieczeństwem żywności. Dla rolników i sadowników bardzo ważne jest stosowanie się do IP, ponieważ od niej uczestnictwa zależy wypłata dopłat do hektara.

Od niedawna zmieniły się warunki uczestniczenia IP. Warunki, które były kiedyś dodatkowo punktowane są teraz OBOWIĄZKOWE! Na końcu przedstawiliśmy trzy najciekawsze warunki IP o których możesz nie wiedzieć!

Aby wziąć udział w programie IP, rolnicy muszą spełnić szereg warunków:

W warunki ogólnych IP jest między innymi:

 • Prowadzenie produkcji roślinnej zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Dokumentowanie:
  • Stosowanych środków ochrony roślin i nawozów.
  • Zabiegów agrotechnicznych.
  • Wyników obserwacji agrofagów.
 • Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych:
  • Mycie i dezynfekcja sprzętu rolniczego.
  • Przechowywanie środków ochrony roślin i nawozów w bezpiecznych miejscach.

Są też do spełnienia warunki szczegółowe:

 • Stosowanie płodozmianu ograniczającego ryzyko chorób i szkodników.
 • Stosowanie racjonalnego nawożenia opartego na analizie gleby i roślin.
 • Stosowanie integrowanych metod ochrony roślin, w tym:
  • Zabiegów agrotechnicznych (np. uprawa odmian odpornych, mechaniczne zwalczanie chwastów).
  • Biologicznych metod ochrony roślin (np. stosowanie entomopatogenów).
  • Środków ochrony roślin o niskim stopniu szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.
 • Prowadzenie monitoringu agrofagów.

Wymagania o których możesz nie wiedzieć, a są kluczowe:

 • W  systemach IP obowiązywują od niedawna dodatkowe wymagania, np. dotyczące stosowania biopreparatów lub ochrony owadów zapylających, czy stworzenia miejsca dla ptaków drapieżnych!

Jednym z punktów o którym możesz nie wiedzieć, jest posiadanie domków i owadów zapylających!

W przypadku domku dla murarek w konstrukcji powinno znajdować się co najmniej 200 kanałów gniazdowych o odpowiedniej średnicy 5-8 mm i długości 14-20 cm. Warto zaopatrzyć się w murarkę ogrodową z domkiem w firmie Osmia Future.

Drugim ważnym warunkiem jest posiadanie lęgowisk dla ptaków.

Konieczne jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i bytowania pożytecznych gatunków owadów, roztoczy i innych stawonogów (dbałość o śródpolne zadrzewiania, zakrzewienia, skrzynki lęgowe dla ptaków),

Trzecim najciekawszym warunkiem do spełnienia jest posiadanie na polu miejsca dla ptaków drapieżnych i to nie byle jakiego miejsca, a konkretnie „zaprojektowanego”!

Tyczki spoczynkowe powinny mieć ok. 4 m wysokości (minimum 1 tyczka na 5 hektarów) – z których ptaki będą prowadzić obserwacje otoczenia i polować na gryzonie.

 

UDOSTĘPNIJ

Ile kosztuje Kaptan WP w sklepach ogrodniczych?

Maliszewski Mirosław: Dajcie spokój polskim sadownikom