w

Importowane produkty muszą spełniać określone standardy

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa w poniedziałek 17 stycznia przedstawiono priorytety Francji w ramach prezydencji w Radzie ds.Rolnictwa.

Francuski minister rolnictwa i żywności Julien Denormandie przedstawił priorytety prezydencji w obszarze rolnictwa i rybołówstwa. Priorytety te obejmują z jednej strony wzajemność norm handlowych – innymi słowy zapewnienie (głównie za pomocą „klauzul lustrzanych”), że produkty rolno-spożywcze importowane do Europy spełniają unijne normy środowiskowe i zdrowotne, w szczególności w zakresie zrównoważonego wykorzystania produktów fitofarmaceutycznych – a z drugiej strony rolnictwo niskoemisyjne, w szczególności sekwestracja węgla w glebach rolniczych.

Prezydencja będzie również dążyć do kontynuacji prac w następujących obszarach: ocena krajowych planów strategicznych w ramach działań na rzecz zapewnienia przejrzystości reformy WPR; wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących nakładów i produktów rolnych; przegląd przepisów UE dotyczących oznaczeń geograficznych; ; oraz unijna polityka promocji produktów rolnych.

W rybołówstwie prezydencja skoncentruje się na rewizji rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa i zaproponuje debatę polityczną na temat wspólnej polityki rybołówstwa i jej wdrażania.

,,Importowanie na rynek europejski produktów, które nie spełniają własnych norm produkcyjnych UE, jest niespójne z każdej perspektywy, zarówno ekonomicznej, środowiskowej, jak i związanej z żywnością. Podejmowanie działań w celu zapewnienia wzajemności standardów to poważne zadanie, które znajduje się na szczycie priorytetów francuskiej prezydencji.
– Julien Denormandie, francuski minister rolnictwa i żywności

Źródło: https://www.europa.eu / Związek Sadowników RP

UDOSTĘPNIJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Białoruskie embargo – analiza polskich strat

Straciliśmy największego importera jabłek, któremu rocznie wysyłaliśmy około 6000 samochodów po 20 ton!