w ,

Ile można dorobić do emerytury rolniczej ?

foto: istockphoto

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2023 r. wyniosło 7.540 zł 36 gr. W związku z tym od 1 marca 2024 r. zmieniły się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i wynoszą one:

  • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.278 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
  • Przychody między kwotą 5 278 zł 30 gr a 9 802 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 757 zł 08 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 890 zł 63 gr.
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 9.802 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty).

Zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych i okresowych emerytur rolniczych.

Natomiast osoby, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn bez względu na wysokość osiąganego przychodu, ich świadczenia nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu. Mogą one zarobkować bez ograniczeń.

Opracowanie: Marta Ceglarek

źródło: wir.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Ceny skupu porzeczek: Czarne górą, czerwone w tyle

Ceny wiśni na skupie – 3 lipca 2024 r.