w

Grupa Azoty z rekordową stratą w 2023 roku

Grupa Azoty z rekordową stratą w 2023 roku

Grupa Azoty odnotowała w 2023 roku rekordową stratę netto sięgającą 3,29 mld zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 13 545 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom -1 366 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie -10,1%.

Słaby wynik Grupy Azoty w 2023 roku wynikał z braku odpowiednich działań dostosowujących spółkę do panujących na rynku warunków. Dodatkowo, firma była zmuszona do zwiększenia korzystania z finansowania zewnętrznego, co doprowadziło do wzrostu zadłużenia z tego tytułu o 2,8 mld zł do 9,9 mld zł na koniec 2023 roku.

– Rekordowy poziom strat za 2023 rok, jak również wzrost poziomu długu netto jednoznacznie wskazują w jak trudnej sytuacji obecny zarząd Grupy Azoty przejął odpowiedzialność za spółkę. Miniony rok to okres wielu wyzwań rynkowych dla branży chemicznej, do których w naszej ocenie Grupa Azoty nie została przygotowana na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przed nami najpilniejsze zadanie, jakim jest finalizacja prac nad programem naprawczym i wdrożenie go w ramach całej Grupy Kapitałowej. Liczymy na to, że na przestrzeni najbliższych tygodni będziemy mogli rozpocząć ten proces, po uzyskaniu akceptacji instytucji finansowych – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz. Kolejne priorytety to m.in. aktualizacja strategii i określenie realnej koncepcji działań dekarbonizacyjnych. Minimalny poziom zaawansowania prac nad projektami w ramach ‘Zielonych Azotów’ w latach 2021-2023 powoduje, że musimy jak najszybciej opracować rozwiązania, które pozwolą Grupie Azoty efektywnie konkurować z producentami, którzy już teraz prowadzą ambitne działania w kierunku zazieleniania produkcji. Istotnym zadaniem będzie również pełny komercyjny start Polimerów Police – inwestycji, która mocno nadwyrężyła możliwości finansowe Grupy. Równolegle prowadzimy intensywne działania w kierunku optymalizacji produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach. Przygotowujemy także pakiet projektów rozwojowych. Wierzymy, że potencjał Grupy Azoty, pakiet działań naprawczych oraz współpraca z naszymi partnerami na rynku i wokół, przyniesie pozytywne efekty i przywróci Grupie stabilność i rozwój – podkreśla Prezes Grupy Azoty.

UDOSTĘPNIJ

Większe limity kredytów na działalność skupową

Uwaga na przymrozki w środę!